Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt chung tay phòng, chống dịch
05:49 | 02/04/2020
Bằng ý thức trách nhiệm với xã hội và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt đã có nhiều hoạt động thiết thực để cùng chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19.
.