269
10549
Bạn trẻ
/bantre/
null
Cập nhật 09:02, 21/02/2019 (GMT+7)
Sử dụng mạng xã hội phát huy các phong trào sinh viên
Trong giai đoạn bùng nổ thông tin hiện nay, việc sử dụng các trang mạng xã hội (MXH) để nắm bắt tâm tư, tình cảm, thấu hiểu, đồng hành cùng sinh viên (SV) là một việc tất yếu của các trường đại học, cao đẳng. MXH đang tỏ rõ ưu thế trong việc chia sẻ thông tin, kết nối thành viên, lan tỏa hoạt động của các CLB, đội, nhóm SV.
.
.
.