Những đảng viên trẻ nhiệt huyết từ cơ sở
00:27 | 04/08/2022
Xác định, công tác bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn đảng viên mới trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm,...
.