Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đạ Tẻh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc 17:42, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Sau 2 ngày làm việc (20 và 21/4), với tinh thần, trách nhiệm cao, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đạ Tẻh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp, Huyện Đoàn Đạ Tẻh được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng chọn làm đại hội điểm cấp huyện. 
 
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Trong nhiệm kỳ vừa qua, với phương châm “Tuổi trẻ huyện Đạ Tẻh thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đạ Tẻh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục bằng những chương trình hành động, phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi. Nhất là các cuộc vận động “Tuổi trẻ Đạ Tẻh học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Đạ Tẻh chung tay xây dựng nông thôn mới”... đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), thiếu nhi tạo sức lan tỏa sâu rộng trên khắp địa phương và đạt được nhiều kết quả đáng kể. Cụ thể, 100% cán bộ Đoàn và 80% đoàn viên được học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho trên 3.000 ĐVTN; hàng năm, 100% Đoàn cơ sở thực hiện có hiệu quả công trình thanh niên gắn với việc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường...; hàng năm các Đoàn xã, thị trấn nhận cảm hóa, giúp đỡ ít nhất 2 thanh niên chậm tiến; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được gần 3.200 đoàn viên mới và giới thiệu trên 300 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp; hàng năm có trên 75% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”... 
 
Đặc biệt, thông qua các phong trào, hoạt động như: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”... đã góp phần giải quyết việc làm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của ĐVTN. Qua đó, tạo môi trường bồi dưỡng, phát huy vai trò của tuổi trẻ huyện nhà xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. 
 
Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, góp ý bổ sung vào Văn kiện Đại hội Đoàn huyện Đạ Tẻh lần thứ VIII và báo cáo kết quả tổng hợp phiếu biểu quyết các chỉ tiêu lớn trong nhiệm kỳ. Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đạ Tẻh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng, năng lực chuyên môn để đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc.
 
Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đạ Tẻh khóa mới ra mắt hội nghị
Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đạ Tẻh khóa mới ra mắt Đại hội
Đại hôi đã bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đạ Tẻh khóa XIII gồm 27 đồng chí. Đồng chí Phùng Minh Đức tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện Đoàn Đạ Tẻh khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.
 
Dịp này, Huyện Đoàn Đạ Tẻh có 6 tập thể và 6 cá nhân được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng giấy khen; 15 tập thể và 20 cá nhân được UBND huyện Đạ Tẻh tặng giấy khen.
 
Khánh Phúc
,
.