Huyện đoàn Đam Rông: Triển khai nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Cập nhật lúc 04:05, Thứ Sáu, 24/07/2020 (GMT+7)
Đến nay, Huyện đoàn Đam Rông đang tiếp tục duy trì 8 đội hình dân quân cơ động, 11 đội hình thanh niên xung kích bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương; 4 câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”, 28 mô hình Cổng trường an toàn giao thông. Ngoài ra, 7 tháng đầu năm 2020, Huyện đoàn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cảm hóa được 24 thanh niên chậm tiến, tổ chức được 2 đợt tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, Luật Phòng chống ma túy và Luật Lâm nghiệp...
 
VĂN TÂM
,