Miên man mùa hoa vàng

12:01, 26/01/2020

Miên man mùa hoa vàng

Dã quỳ lả lướt cao nguyên gió
Vàng cả núi đồi Lang Bian
Về phương ấy
Người ơi còn nhớ
Dắt tay chiều
Mây trắng lang thang?
Miên man những nẻo đường nắng lạnh
Chập chùng đồi núi
Vĩ cầm thông
Miên man nở loài hoa hoang dại
Đọng cả ngàn năm sắc nắng vàng.
Miên man những nẻo đường kỷ niệm
Người xa còn thấp thoáng đâu đây.
Ở phương ấy
Người ơi còn nhớ?
Nắng quỳ vàng như có rượu say. 
 
PHẠM QUỐC CA
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân