Phố thị hương trà

12:01, 26/01/2020

Phố thị hương trà

Không nhớ nhà em khi ấy ở nơi nào
Nhưng anh nhớ đường vào hương trà thơm ngan ngát
Những hàng trà như những dòng kẻ nhạc
Gió mê say hát khúc hát nương đồi.
 
Những búp trà óng ánh vẻ non tươi
Nét quê kiểng đượm hồn người hồn đất
Nắng buông nhẹ. Chim sâu vui vẻ nhặt
Giọt sương treo bên hoa trắng nhị vàng.
 
Không chỉ con đường dưới bóng hoàng lan
Trà hoa cúc em mời anh thơm nóng
Lòng anh chợt những xuyến xao mơ mộng
Đối ẩm ban mai đối ẩm chiều...
 
PHẠM VĨNH