Với mẹ

Cập nhật lúc 06:57, Thứ Sáu, 24/01/2020 (GMT+7)
Ai người về gặp mẹ tôi
Nhắn dùm với mẹ mấy lời gió bay
Lặn lội góc bể chân mây
Để mong có lấy một ngày mẹ vui
Một ngày nào dễ mẹ ơi
Lênh đênh con phận nổi trôi đò đầy
Mẹ thương chép miệng thở dài
Gian nan hãy đợi đèn trời dắt qua
Nhưng trời lại ở rất xa
Chỉ đèn dầu lạc nhà ta là gần
 
Sông thì sâu núi thì cao
Mang theo dáng mẹ gầy hao bên đời.
 
ĐỖ CHU
,