269
5495
Chính trị
/chinhtri/
867222
Đơn Dương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
0
null
Đơn Dương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Cập nhật lúc 15:38, Chủ Nhật, 30/09/2012 (GMT+7)

Huyện ủy Đơn Dương đã hoàn tất công tác chuẩn bị kế hoạch kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Và sau đợt kiểm điểm đầu tiên đối với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ được thông báo kết quả kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào đầu tháng 10 tới.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) trên địa bàn huyện, Huyện ủy Đơn Dương đã đặt ra kế hoạch, nội dung cụ thể cũng như yêu cầu trong quá trình triển khai Nghị quyết. Theo đó, thực hiện quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 đến với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích yêu cầu nội dung của nghị quyết. Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình cần được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng và đạt được kết quả thực chất, cụ thể. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, trung thực, thương yêu đồng chí thực sự, có dũng khí nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa và thấy rõ khuyết điểm của tổ chức, cá nhân để thẳng thắn góp ý.

Từ những yêu cầu nêu trên, Huyện ủy Đơn Dương đã triển khai phổ biến, học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cũng như các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và huyện từ huyện đến cơ sở. Theo lãnh đạo Huyện ủy Đơn Dương cho biết, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ngoài các báo cáo viên, các Bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt, chỉ đạo triển khai gắn với thực tiễn địa phương, cơ sở và gắn với trách nhiệm trách nhiệm công tác, đạo đức, tác phong của cán bộ, đồng thời đề ra nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Và các Cấp ủy đảng phải xác định việc học tập, quán triệt Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện nên đã thu hút sự quan tâm, đặt hy vọng của nhiều cán bộ, công nhân viên và quần chúng qua đợt kiểm điểm này. Ngay như việc tổ chức quán triệt Nghị quyết đối với các chức sắc tôn giáo trong huyện được đích thân đồng chí Bí thư Huyện ủy triển khai quán triệt đã thu hút đồng đảo các vị chức sắc trong huyện tham dự. Cũng theo thống kê có tới 95% cán bộ, đảng viên trên toàn địa bàn được học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung đặt ra. Đồng thời căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm” để đối chiếu với tình hình hiện tại của tổ chức, cá nhân để tổ chức kiểm điểm và phê bình trong các cơ quan, tổ chức đảng với kế hoạch triển khai cụ thể.

Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch của huyện, trước khi tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân Huyện ủy Đơn Dương còn ban hành hướng dẫn những nội dung, thời gian và cụ thể thêm một số thành phần tham gia góp ý cho tập thể, cá nhân Ban thường vụ Huyện ủy và cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Cũng theo Huyện ủy Đơn Dương, đến nay từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã có bản tự kiểm điểm. Bên cạnh đó, đã tiến hành tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là Huyện ủy viên, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đã nghỉ hưu đang sinh sống, sinh hoạt Đảng tại địa phương vừa góp ý trực tiếp tại hội nghị, vừa thông qua phiếu góp ý cho tập thể, cá nhân Ban thường vụ Huyện ủy và các cơ quan, ban ngành cấp huyện. Hoàn thành việc lấy ý kiến góp ý của các chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với các đồng chí Ủy viên  Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các ủy viên đã tiến hành kiểm điểm tại chi bộ đang sinh hoạt. Đồng chí Thái On - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương cho hay: Đến nay việc tổng hợp các ý kiến góp ý của cán bộ hưu trí, các tổ chức cơ sở Đảng, các đơn vị và cấp ủy nơi cư trú đã hoàn tất. Dự kiến tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành họp kiểm điểm và tiến hành thông báo kết quả trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào đầu tháng 10 tới.

KHẢI NHIÊN

,
Ý kiến của bạn
.