269
5495
Chính trị
/chinhtri/
874109
Hội nghị Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ theo tinh thần NQTW4 (khóa XI)
0
null
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh
Hội nghị Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ theo tinh thần NQTW4 (khóa XI)
Cập nhật lúc 15:53, Thứ Ba, 30/10/2012 (GMT+7)

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy theo tinh thần nội dung NQTW4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, thời gian qua, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tích cực chuẩn bị và triển khai thực hiện các bước một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ.

Trước khi kiểm điểm, BTV Đảng ủy khối đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của gần 60 đơn vị, cá nhân góp ý cho tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong BTV Đảng ủy đúng theo quy định của nội dung NQTW4. Nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể, cá nhân BTV Đảng ủy khối rất thẳng thắn, tâm huyết, sâu sắc, khách quan, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Kết quả, qua quá trình tổ chức kiểm điểm, BTV Đảng ủy khối đã thống nhất một số ưu, khuyết điểm nổi bật, đó là: Về ưu điểm, tập thể BTV Đảng ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi tổ chức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", từng bước củng cố, nâng cao chất lượng TCCS Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng các TCCS Đảng và toàn bộ Đảng bộ ngày càng thực sự "trong sạch, vững mạnh".

Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy khối có lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong công tác lãnh - chỉ đạo đúng với chủ trương, đường lối, NQ của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, nói và làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước; không có biểu hiện đố kỵ, kèn cựa, quan liêu, sống xa rời quần chúng nhân dân; không có biểu hiện thực dụng, vụ lợi, không lo vun vén cho bản thân và gia đình; không có biểu hiện "chạy chức, chạy quyền" hoặc các tiêu cực khác trong công tác tổ chức, cán bộ; không gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền; không tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW về "Những điều đảng viên không được làm".

Về hạn chế, khuyết điểm: Công tác tư tưởng chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Việc triển khai học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có mặt còn mang tính hình thức, chưa đảm bảo chiều sâu; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp ủy thuộc Đảng bộ khối chỉ đạo, triển khai còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, BTV Đảng ủy khối đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao trình độ nhận thức về chính trị - tư tưởng cho mọi cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra - giám sát, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng đảng viên. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Kiên quyết đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Phân định rõ trách nhiệm thẩm quyền, mối quan hệ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cũng tại hội nghị này, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã rút kinh nghiệm, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn và yêu cầu các TCCS Đảng trực thuộc triển khai cụ thể việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cán bộ, đảng viên theo tinh thần NQTW4 trong tháng 11 tới đạt hiệu quả cao.

HOÀNG HẬN

,
Ý kiến của bạn
.