269
5495
Chính trị
/chinhtri/
910482
Hội nghị Báo cáo viên toàn tỉnh
0
null
Hội nghị Báo cáo viên toàn tỉnh
Cập nhật lúc 16:23, Thứ Ba, 23/04/2013 (GMT+7)

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về “phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Sáng 22/4/2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên toàn tỉnh triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; thông tin về tình hình biển đảo và phương hướng tuyên truyền trong thời gian tới; giao ban công tác an ninh tư tưởng. Đồng chí Trương Văn Thu - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, ngành, các địa phương trong tỉnh…

Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về “phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” được hội nghị nhất quán 5 vấn đề cần quán triệt. Đó là: Trong mọi hoạt động lãnh đạo và quản lý, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn phát huy vai trò độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy lợi ích của Đảng, của nhân dân làm cơ sở cho hoạt động của mình. Cán bộ, đảng  viên phải luôn gần dân, sâu sát dân, nắm bắt được nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải rèn luyện, điều chỉnh cách nói, cách viết, cách làm việc, cách lãnh đạo cho phù hợp, biết phát huy vai trò của dân để làm lợi cho dân. Quá trình xây dựng và thực hiện mọi kế hoạch công tác, cán bộ, đảng viên phải điều tra, nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ, phải động viên và phát huy được mọi tiềm năng, sức mạnh của quần chúng. Cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Về tình hình biển đảo, hội nghị đồng thuận quan điểm: Nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình. Chúng ta kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982; đồng thời phản đối mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền và lợi ích chính đáng trên biển của Việt Nam.

BÌNH NGUYÊN
 

,
Ý kiến của bạn
.