Tỉnh ủy kiểm tra 5 năm thực hiện nghị quyết về công tác thanh niên
Cập nhật lúc 15:28, Thứ Năm, 18/04/2013 (GMT+7)

Để có cơ sở sơ kết, đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 16-18/4/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại một số địa phương trong tỉnh. Đoàn kiểm tra gồm 13 thành viên đại diện các Ban Xây dựng Đảng, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn do đồng chí Hà Phước Toản - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác đã đi thực tế và làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Lộc Nam và huyện Bảo Lâm; phường 11 - TP. Đà Lạt và Thành ủy Đà Lạt; Sở Văn hóa, TT&DL Lâm Đồng; Sở Tài Nguyên & Môi trường.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 67-Ctr/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” ở Lâm Đồng đã làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể nhân dân đối với công tác thanh niên và công tác Đoàn thanh niên. Hầu hết các cấp ủy Đảng đã quan tâm xây dựng và triển khai các Nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo phát triển thanh niên; chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tạo nhiều điều kiện, cơ chế chính sách, dự án hỗ trợ phát triển thanh niên trong tình hình mới… Sau đợt kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết (2008 - 2013) trong tháng 5/2013 để rút ra những kết quả đạt được, những yếu kém, nguyên nhân hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết quan trọng này trong những năm tới…

THANH HỒNG
 

,