Bảo Lâm: Gắn thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI)
Cập nhật lúc 16:23, Thứ Năm, 02/05/2013 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện uỷ (BTVHU) Bảo Lâm chỉ đạo các cấp uỷ Đảng; các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn thể cán bộ, quần chúng nhân dân, với những cách làm mới thiết thực hiệu quả hơn. Một trong những cách làm sáng tạo, hiệu quả đó là gắn việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với việc thực hiện Nghị quyết TW4/NQ-TW (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, đã giúp việc chấn chỉnh Đảng và “học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Ngay sau khi Bộ Chính trị có Chỉ thị 03, BTVHU Bảo Lâm xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện từng năm, lộ trình đến năm 2015. Trên cơ sở đó, các TCCS Đảng trực thuộc cũng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chuyên đề theo từng năm phù hợp với đặc điểm tình hình của từng TCCS Đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, BTVHU đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ (BTGHU) phối hợp với TT Bồi dưỡng chính trị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên của huyện, xã, thị trấn về phương pháp triển khai học tập các chuyên đề và một số tác phẩm của Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt việc quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Chỉ thị 03/CT-BCT và các chuyên đề “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua từng năm.

Đặc biệt, khi triển khai thực hiện, theo sự chỉ đạo của BTVHU, các TCCS Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tiến hành rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ, đảng viên đăng ký sát với tình hình thực tế hơn, nhằm thực hiện đạt kết quả cao hơn. Điều đáng nói nữa là: các TCCS Đảng; các cơ quan, đơn vị, địa phương, xem việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương của Bác là một trong những tiêu chí quan trọng khi đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hàng quý, hàng năm, nên hầu hết các TCCS Đảng; các cơ quan đơn vị, địa phương ở Bảo Lâm đều thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương của Bác. Cùng với đó, khi thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, BTVHU Bảo Lâm yêu cầu người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu đi đầu. Điều này cũng phù hợp với yêu cầu của việc kiểm điểm cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết TW4 (khoá XI), nên sự lồng ghép thực hiện này mang lại kết quả thực chất, bền vững hơn. Cụ thể, đến nay, ngoài 13 đồng chí trong BTVHU và 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, 1 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thẳng thắn kiểm điểm những ưu, khuyết điểm của bản thân về tính gương mẫu đi đầu trên mọi phương diện công tác, đạo đức, lối sống, 184/184 cán bộ chủ chốt của huyện, cũng như 1.939/2.259 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, nghiêm túc và sau kiểm điểm đều đã có kế hoạch khắc phục, sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm của bản thân. Quá trình kiểm điểm theo Nghị quyết TW4 (khoá XI) là quá trình cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt tự đánh giá một cách nghiêm túc tính tự giác, gương mẫu đi đầu của bản thân trong mọi lĩnh vực, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên, việc kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm của cán bộ đảng viên không phải chỉ là lời nói, mà là hành động cụ thể, được các TC Đảng kiểm tra, giám sát một cách cụ thể, chặt chẽ, thường xuyên. Qua kiểm tra, mới thấy được bản thân cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã thực sự gương mẫu, đi đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, trong việc nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tận tâm với công việc được giao và trong học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tấm gương, đạo đức của Bác hay chưa? Cũng nhờ có việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ này, nên việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT được trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, đi vào nề nếp của các TCCS Đảng; các cơ quan, đơn vị, địa phương, với các nội dung cụ thể như: Kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức, lối sống của Bác, về một bài viết, một lời dạy của Bác, hoặc lấy một chủ đề nào đó trong nội dung hai chuyên đề năm 2012 để liên hệ với thực tiễn của cá nhân, tập thể trong các buổi sinh hoạt Đảng, đoàn, hội, đội, hoặc trong các buổi chào cờ đầu tuần, đầu tháng…

Đồng chí Trần Văn Cảng - Trưởng BTGHU Bảo Lâm cho biết, “Tuy sự sôi nổi, mạnh mẽ và sức lan toả không bằng so với khi thực hiện cuộc vận động của những năm về trước, nhưng việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT lại đi vào nề nếp, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các TCCS Đảng; các cơ quan, đơn vị, địa phương hơn, nên kết quả đạt được đi vào chiều sâu hơn, thực chất và bền vững hơn. Cũng qua việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI), đã làm xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình tốt, như: Mô hình tiết kiệm nuôi heo đất, xây dựng vườn rau sạch của Hội Phụ nữ xã Lộc Nam, mô hình làm kinh tế gia đình giỏi của Hội CCB, công trình nhà nhân ái, rừng cây nhớ ơn Bác với hơn 3.000 cây keo của chi đoàn Trường Dân tộc nội trú, chương trình vòng tay bè bạn của ngành Giáo dục… Điều đáng nói là: Việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT ở Bảo Lâm đều được tiến hành sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến kịp thời. Qua đó, BTVHU đã phát động một cuộc thi viết về các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu để tuyển chọn 23 bài viết đặc sắc, xuất bản tập sách làm tài liệu cho công tác tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

HOÀNG KIẾN GIANG

,