Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt hiệu quả cao nhờ thực hiện tốt Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị
Cập nhật lúc 17:11, Thứ Ba, 10/09/2013 (GMT+7)
“Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam” đã được thực hiện một cách nghiêm túc, nhịp nhàng và hiệu quả trong LLVT huyện Đơn Dương, qua đó đã thể hiện một cách đầy đủ, nhất quán về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam”.
 
Đại tá Trần Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí cán bộ chỉ huy
Đại tá Trần Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí cán bộ chỉ huy
Đó là khẳng định của đồng chí Thái On - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương. Thực tế sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương và Nghị quyết 11-NQ/ĐUQS của Đảng ủy Quân khu 7 ở huyện Đơn Dương cho thấy: Nhận thức tư tưởng trong mọi cán bộ, đảng viên, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn về vị trí, vai trò tầm quan trọng cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội đã có sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn huyện. 
 
Đặc biệt, vai trò làm tham mưu của Đảng ủy Quân sự huyện, chỉ huy trưởng, chính trị viên được nâng lên một bước, đã tham mưu có hiệu quả cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương kết quả năm sau cao hơn năm trước. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện nhiều giải pháp đạt hiệu quả cao như trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Thủ tướng Chính phủ về xây dụng khu vực phòng thủ vững chắc… Đã xây dựng hệ thống tổ chức Đảng TSVM, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, xây dựng LLVT huyện có số lượng phù hợp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong xây dựng LLVT huyện kết quả đạt được tương đối toàn diện, nhận thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT cao hơn. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao… nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV chất lượng ngày càng bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ huy động lực lượng DQTV, DBĐV huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân số tham gia trên 97%. Toàn huyện đã xây dựng được 10/10 chi bộ quân sự và 10/10 ban chỉ huy quân sự (CHQS) xã, thị trấn có nhà làm việc riêng, với trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm cho xây dựng ban CHQS xã, thị trấn vững mạnh toàn diện. 
 
Sỡ dĩ đạt được kết quả nói trên do ngay khi Nghị quyết 51 được ban hành, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, do đó đã thống nhất về nhận thức trong cả hệ thống chính trị, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các ban ngành, đoàn thể được nâng cao, thể hiện tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Mặt khác, Huyện ủy cũng đã lãnh đạo, triển khai cho Ban CHQS huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy ban hành văn bản tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn mà trọng tâm là các chi bộ quân sự tổ chức tốt việc quán triệt, nghiên cứu, đồng thời thực hiện việc phối hợp trong công tác theo tinh thần của Nghị quyết, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, xây dựng KVPT vững chắc. 
 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Thái On cho biết thêm, từ khi thực hiện Nghị quyết 51, đồng chí chỉ huy trưởng luôn nhận thức đúng và giải quyết tốt mối quan hệ trong công tác, đặc biệt mối quan hệ với cấp ủy cùng cấp, mối quan hệ với chính trị viên, thường xuyên phân định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đã thể hiện sự tôn trọng, tin cậy, giúp đỡ nhau và tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đối với chính trị viên, từ khi có Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, vai trò, trách nhiệm, tính tích cực chủ động được nâng cao, không có hiện tượng chờ chỉ huy trưởng triển khai thực hiện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị như khi chưa có Nghị quyết 51. Nhờ đó, hiệu quả trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được nâng cao, đạt nhiều kết quả tốt.
 
Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, LLVT huyện Đơn Dương vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
 
TỨ KIÊN 
,