Huyện ủy Lâm Hà với vai trò lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 51/NQ-TW của BCT
Cập nhật lúc 17:07, Thứ Ba, 10/09/2013 (GMT+7)
Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của Nghị quyết 51-NQ/TW đối với việc xây dựng LLVT tại địa phương, 8 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Lâm Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, cấp ủy - chính quyền cơ sở phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (BCT).
 
Huấn luyện DQCĐ xã Tân Văn (Lâm Hà) - Ảnh: HỮU TÚC
Huấn luyện DQCĐ xã Tân Văn (Lâm Hà) - Ảnh: HỮU TÚC
Từ chỗ nhận thức đúng tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của Nghị quyết 51-NQ/TW của BCT (khóa IX), BTVHU Lâm Hà đã chỉ đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện xuống cơ sở, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết nghiêm túc, có kết quả ở tất cả các cấp. Trên cơ sở chỉ đạo của BTVHU và tiếp thu quán triệt nội dung Nghị quyết 51-NQ/TW của BCT, vai trò của Bí thư Đảng ủy Quân sự các cấp được nâng cao, mối quan hệ giữa chính trị viên với người chỉ huy các đơn vị LLVT ở địa phương được khăng khít, chặt chẽ hơn, nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng đạt được kết quả cao hơn. Điều đó được thể hiện, trước tháng 7/2005, khi chưa có Nghị quyết 51-NQ/TW của BCT, tỷ lệ đảng viên trong DQTV chỉ đạt 10,9%, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên chỉ đạt 9,7%, đến nay tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 18,9%, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 17%; giao quân hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng trên giao; chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, công tác quốc phòng, quân sự địa phương cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm đúng mức và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh, chỉ đạo các ban, ngành chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện cho LLVT của huyện cả về vật chất lẫn tinh thần để xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 13/16 trụ sở làm việc của ban CHQS xã, thị trấn, 2 trụ sở đang xây dựng, 1 trụ sở đang chuẩn bị khởi công. Đặc biệt, BTVHU chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các TCCS Đảng nói chung, các chi bộ quân sự xã, thị trấn nói riêng. Hiện nay, toàn huyện có 16 chi bộ quân sự (trong đó cơ chi bộ có chi ủy) thường xuyên được quan tâm kiện toàn, củng cố đào tạo, nên các ban CHQS xã, thị trấn luôn có đủ 4 chức danh hoạt động nề nếp, có hiệu quả cao.
 
Nhờ vậy, theo đồng chí Trần Thanh Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lâm Hà, từ khi thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của BCT và Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW (nay là Quân ủy Trung ương) hiệu lực của người chỉ huy luôn gắn với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, tạo được sự đoàn kết nhất trí cao. Quá trình hoạt động, người chỉ huy luôn tôn trọng, tạo điều kiện cho chính trị viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Ngược lại, chính trị viên luôn kề vai, sát cánh, đồng tâm, hiệp lực, cùng chịu trách nhiệm với người chỉ huy trước mọi nhiệm vụ được giao của LLVT huyện. Chính việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa chỉ huy trưởng và chính trị viên, nên chất lượng làm tham mưu cho Huyện ủy-HĐND-UBND huyện lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế ở địa phương trên mọi lĩnh vực: Xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thao, hội thi, tuyển quân…; công tác xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
 
Cũng theo đồng chí Trần Thanh Phương, để việc thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW của BCT trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, Huyện ủy Lâm Hà sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, LLVT huyện triển khai thực hiện một số giải pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt nội dung, ý nghĩa Nghị quyết 51-NQ/TW của BCT sâu rộng trong các tổ chức Đảng, chính quyền, LLVT huyện. Kịp thời bổ sung các văn bản lãnh, chỉ đạo và kiện toàn đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp để hỗ trợ tốt cho nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương. Tập trung chỉ đạo xây dựng các TCCS Đảng TSVM, trong đó có các tổ chức Đảng trong LLVT. Thường xuyên kiện toàn, bổ sung đủ 4 chức danh ban CHQS xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ chính trị viên, chính trị viên phó và người chỉ huy trong học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 51-NQ/TW của BCT. Xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị đủ về biên chế, mạnh về năng lực. Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quân sự phù hợp với khả năng, năng lực đào tạo. Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác thực sự khoa học, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, quốc phòng tại địa phương.
 
HOÀNG KIẾN GIANG
,