Đam Rông: Nghị quyết TW4 đã thực sự đi vào cuộc sống
Cập nhật lúc 14:32, Thứ Năm, 31/10/2013 (GMT+7)

Sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức - viên chức và đông đảo nhân dân, là điều dễ dàng nhận thấy chỉ sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI (NQTW4) ở huyện nghèo Đam Rông.

Huyện Đam Rông hiện có 1.196 đảng viên, sinh hoạt ở 13 Đảng bộ cơ sở và 16 Chi bộ trực thuộc, trong hơn 1 năm qua, đã đồng loạt tổ chức triển khai, thực hiện NQTW4 gắn với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, sau khi tiến hành kiểm điểm, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc ở Đảng bộ huyện Đam Rông đã chọn những nội dung được kiểm điểm để tiến hành sửa chữa, khắc phục với sự kiểm tra giám sát chặt chẽ.

Bước chuyển dễ dàng nhận thấy nhất qua hơn một năm thực hiện NQTW4 (khóa XI) đó là sự thay đổi về nhận thức, nâng cao đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, thể hiện tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết, nhiều cán bộ đảng viên, đặc biệt những đảng viên trẻ là đồng bào dân tộc thiểu số bản địa luôn tích cực đi đầu trong các phong trào, trở thành tấm gương sáng để mọi người noi theo. Ông Ka ra Ja Ha Chiến - Bí thư Chi bộ thôn 4, xã Rô Men chia sẻ: “Là một đảng viên nên tôi luôn cố gắng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người dân trong thôn, qua đó tuyên truyền, vận động bà con tuân thủ, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, cũng luôn thường xuyên tiếp xúc để giúp bà con thay đổi nhận thức, từ bỏ tập quán canh tác lạc hậu bằng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chăm sóc cây trồng, vật nuôi, qua đó có thể sớm thay đổi được cuộc sống khó khăn”.

Là một trong những xã nghèo nhất của huyện Đam Rông, để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, trong hơn 1 năm qua, Đảng bộ xã Đạ M’rông đã bám sát và triển khai thực hiện có chiều sâu NQTW4, bước đầu đem lại những hiệu quả thiết thực. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung của NQTW4, Đảng bộ xã Đạ M’rông cũng đã tiến hành kiểm điểm theo 3 bước gồm: tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân có liên quan cho tập thể, cá nhân được kiểm điểm, tiếp thu ý kiến và báo cáo kết quả kiểm điểm.

Ông Cil Ha Noel - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạ M’rông cho biết: “Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, đặc biệt là đối với các Chi bộ trực thuộc cũng như phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, qua đó đã có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong đó, với riêng các chương trình dự án Đảng ủy xã đều thống nhất phải đưa vấn đề công khai minh bạch lên làm tiêu chí hàng đầu”.

Thực hiện NQTW4 đã góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để lãnh đạo phát triển đời sống mọi mặt của nhân dân. Cùng với các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế; việc thực hiện NQTW4, nhằm giúp hoàn thiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, sâu sát với quần chúng, đang được xem là yếu tố then chốt trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn như huyện Đam Rông.

Ông Vũ Kim Sinh - Bí thư Huyện ủy Đam Rông khẳng định: “Trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi đã lựa chọn được những vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc sau kiểm điểm theo NQTW4 đã đề ra để khắc phục, sửa chữa, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm rút kinh nghiệm để có thể triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Qua triển khai thực hiện NQTW4 gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, mục tiêu của địa phương năm 2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực, thay đổi rõ rệt so với năm 2012. Hiện nay, huyện vẫn đang tích cực chỉ đạo kiểm tra, xử lý những đơn vị có khuyết điểm, trì trệ trong việc triển khai thực hiện để trong thời gian tới có thể đạt được kết quả tốt hơn”.

Dù chỉ mới đi vào cuộc sống trong một thời gian ngắn, nhưng việc thực hiện NQTW4 (khóa XI) đã tạo được những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết quan trọng này đã góp phần để các tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Đam Rông thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giảm nghèo nhanh, bền vững, qua đó sớm thoát ra khỏi danh sách 62 huyện nghèo nhất nước.

ĐĂNG LỘ

,