Giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Cập nhật lúc 16:12, Thứ Năm, 14/04/2016 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 14/4, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban quý I năm 2016 Khối Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng để đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X tỉnh Đảng bộ; Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016; tình hình tư tưởng tâm trạng các tầng lớp nhân dân; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021… 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Theo báo cáo tại hội nghị, việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy được MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt trong tổ chức mình, trong các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức cho trên 300 chức sắc, tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của tỉnh Đảng bộ. Đến nay, đã có 6/6 tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X của tỉnh Đảng bộ, Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy; 3/6 tổ chức đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh Đảng bộ; 4/6 tổ chức ban hành kế hoạch, chương trình, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội và thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới cũng đã được cấp ủy, chính quyền MTTQ, các đoàn thể chính trị -  xã hội trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. 
 
Về tình hình công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, đoàn viên, hội viên về công tác bầu cử. Các đơn vị cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ chuyên trách của MTTQ và các đoàn thể các cấp; cử đại diện của tổ chức mình tham gia Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử; giới thiệu người của tổ chức mình ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp theo đúng yêu cầu, quy định; thực hiện tốt công tác tổ chức hội nghị hiệp thương, tổ chức các đoàn giám sát công tác bầu cử và hướng dẫn tổ chức, vận động nhân dân tham gia các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú…
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến, kiến nghị, đồng thời nêu lên những tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và những vấn đề bức xúc trong nhân dân cũng như một số đề xuất giải pháp trong thời gian tới…
 
DUY DANH
,
.