Lâm Hà tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
Cập nhật lúc 15:28, Thứ Sáu, 27/05/2016 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 27/5, Huyện ủy Lâm Hà đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; đồng thời quán triệt Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác
Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW, Đảng bộ huyện Lâm Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và học tập theo chuyên đề từng năm, gắn với việc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  đã đi vào nề nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Huyện ủy Lâm Hà chú trọng chỉ đạo thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
 
Bên cạnh đó, Huyện ủy Lâm Hà cũng đã quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức cơ sở đảng; giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác cho thế hệ trẻ; duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến… 
 
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW, trên địa bàn huyện Lâm Hà đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Dịp này, Huyện ủy Lâm Hà đã trao giấy khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
DUY NGUYỄN
,
.