Bảo Lâm: Nhiều chuyển biến trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Tư, 01/06/2016 (GMT+7)
Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với những chuyển biến trong cách triển khai thực hiện chỉ thị phù hợp với thực tế địa phương, việc học tập và làm theo gương Bác tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bảo Lâm.
 
Trung tâm thị trấn Lộc Thắng - Ảnh: HỮU SANG
Trung tâm thị trấn Lộc Thắng - Ảnh: HỮU SANG

Chuyển biến dần trong cách triển khai thực hiện
 
Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm - Nguyễn Văn Triệu, cho biết: “Việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương”. 
 
Ngay năm đầu tiên thực hiện chỉ thị (2011), Bảo Lâm đã chọn phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Đảng, gắn việc triển khai cuộc vận động với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từ đó tập trung vào những khâu đột phá, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2011. 
 
Năm 2012, Chỉ thị 03 được huyện Bảo Lâm triển khai thực hiện đi vào cụ thể hơn. Mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tùy vào chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng chuẩn mực làm theo một cách phù hợp. Đặc biệt, từng cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu đi đầu, làm tốt để nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đặc biệt, các tổ chức cơ sở Đảng tại huyện Bảo Lâm đã chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc mà người dân quan tâm để tập trung giải quyết, xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm. Từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. 
 
Năm 2013, ngoài sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, các cơ quan, đoàn thể, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn được đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường học trên địa bàn. Nội dung này đã được các trường học giảng dạy cho học sinh theo phương pháp tích hợp, lồng ghép trong các bộ môn như khoa học xã hội, giáo dục công dân. Thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Bảo Lâm làm theo lời Bác” đã có 18 tập thể xuất sắc được tuyên dương. Huyện Đoàn Bảo Lâm đã tổ chức cuộc thi viết về gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thu hút hơn 3.000 đoàn viên tham gia. Từ đó, nhiều tổ chức đoàn và đoàn viên trong huyện đã đăng ký đảm nhận các công việc, công trình thanh niên làm theo lời Bác. 
 
Đến năm 2014, các cách thức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị đã dần đi vào nề nếp. Hầu hết các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm. Các cấp ủy Đảng và các đoàn thể ở cơ sở đã triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng bản đăng ký làm theo phù hợp với nhiệm vụ công tác. Nhiều mô hình, việc làm tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới… ngày càng được hình thành và nhân rộng.
 
Đưa việc học Bác đến gần với nhân dân
 
Ở Bảo Lâm, việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại trong đội ngũ cán bộ, công chức mà bắt đầu từ tháng 11/2015, huyện đã tổ chức chào cờ tại tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Triệu, cho biết: “Để triển khai thực hiện tốt việc này, ngay từ tháng 10/2015, Huyện ủy Bảo Lâm đã ra kế hoạch cụ thể đến từng địa phương. Theo đó, thành phần tham dự chào cờ là già làng, những người tiêu biểu, những cá nhân uy tín và bà con nhân dân trong thôn. Lúc mới triển khai thực hiện, các chi bộ phải có giấy mời hoặc văn bản thông báo đến từng đối tượng tham dự chào cờ và duy trì để việc này đi vào nề nếp. Đại diện lãnh đạo các xã thường xuyên cử người tham dự các buổi chào cờ để góp ý chỉnh sửa đồng thời giám sát thực hiện nhiệm vụ này tại các thôn, tổ dân phố về thời điểm tiến hành, thời gian và các nội dung triển khai thực hiện trong buổi chào cờ”.
 
Trong mỗi buổi chào cờ, sau phần chào cờ, hát Quốc ca là phần sinh hoạt chính trị dưới cờ với nội dung: Kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, từ đó liên hệ tình hình thực tế gắn với tuyên dương các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tại địa phương nhằm nâng cao tính thuyết phục, tính giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thôn, tổ dân phố trong tháng và nhiệm vụ tháng tiếp theo cũng được triển khai trong lễ chào cờ. Các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và địa phương được triển khai, đồng thời những bức xúc, ý kiến của người dân cũng được kiến nghị để giải quyết. 
 
Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đang có quyết tâm chính trị rất lớn, phấn đấu đưa Bảo Lâm thành huyện đầu tiên trong tỉnh và rộng hơn là huyện đầu tiên trong cả nước có 100% thôn, tổ dân phổ tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tháng.
 
Không còn bó hẹp trong các cơ quan, đơn vị và không chỉ dừng lại ở các cán bộ đảng viên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã dần có sự lan tỏa, tới gần hơn với chính người dân. Để từ đó nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác. Điều đó góp phần làm xuất hiện những mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ rừng, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới… góp phần cùng với chính quyền địa phương phát triển đời sống kinh tế, xã hội của địa phương.
 
NGỌC NGÀ
,
.