Công tác tuyên truyền góp phần vào thành công cuộc bầu cử
Cập nhật lúc 15:22, Thứ Năm, 02/06/2016 (GMT+7)
(LĐ online) - Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Để cuộc bầu cử được diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân, một trong những yếu tố cơ bản góp phần tạo nên thắng lợi đó là công tác tuyên truyền. Thông qua công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này; tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016.
 
I. SỰ VÀO CUỘC CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo ngành văn hóa thay mới nội dung 122 cụm pa nô tuyên truyền về bầu cử tại khu vực công cộng, trạm xe buýt; in treo 1.250 băng rôn, cờ phướn, 350 cờ chuối; tổ chức trên 160 buổi xe loa tuyên truyền về bầu cử, tham gia chương trình Carnaval xe tuyên truyền bầu cử kết hợp với Liên hoan văn hóa Cồng Chiêng lần thứ X tại Quốc lộ 20, 27 và trung tâm thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng; in và phát hành 1.600 đĩa CD tuyên truyền cung cấp cho hệ thống Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện, thành phố và các tổ bầu cử, xã, phường, thị trấn; tổ chức triển lãm hình ảnh, trưng bày giới thiệu tài liệu: Luật tổ chức Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân các cấp, các tài liệu, văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về chủ đề: “Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ và thành tựu kinh tế văn hóa xã hội của Lâm Đồng” tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông, Lạc Dương, Đức Trọng; biên soạn và phát hành thư mục “Quốc hội Việt Nam thời kỳ đổi mới 2011-2016” gửi thư viện 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng thời, tổ chức 34 buổi biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021”; xây dựng chương trình ca, múa, nhạc, kịch, trò chơi ảo thuật (thời lượng 90 phút) với nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử tại một số huyện trên địa bàn tỉnh (Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Đà Lạt); biên tập, dàn dựng 15 chương trình văn nghệ lưu diễn tại các huyện, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thu hút khoảng 7.200 lượt người xem.
 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, trạm truyền thanh cơ sở tích cực triển khai công tác tuyên truyền về Luật bầu cử Quốc hội, tuyên truyền các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử; thông qua hội nghị giao ban báo chí chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tích cực thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo và kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông về công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác bầu cử, cổng thông tin điện tử đã đăng tải 53 văn bản chỉ đạo của Trung ương, 12 văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác bầu cử; 38 văn bản trên trang Hội đồng nhân dân tỉnh; hơn 200 tin, bài của các báo Trung ương và địa phương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tin, bài xuyên tạc của các thế lực thù địch trong công tác bầu cử, công tác hiệp thương bầu cử.
 
Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đấu tranh những tư tưởng lệch lạc, chống phá bầu cử của các thế lực thù địch; đồng thời, tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; quyền ứng cử và bầu cử của công dân, trách nhiệm, nghĩa vụ của cử tri trong việc bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri, quy định về trình tự, thể thức bầu cử…
 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục hướng tới bầu cử phát sóng định kỳ trong chương trình thời sự mỗi tuần 3 kỳ vào các tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần “Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021” để thông tin, chuyển tải những nội dung, tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử; đưa tin, phản ánh kịp thời theo lộ trình; ý kiến đóng góp của cử tri, người ứng cử và người có trách nhiệm liên quan; các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử ở các cấp, các ngành, các địa phương. Đã thực hiện nhiều phóng sự, hơn 400 tin, bài, 80 phỏng vấn và 50 phóng sự hộp thư bạn nghe đài, phát thanh 6 chuyên mục hỏi, đáp về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 
 
Báo Lâm Đồng xây dựng chuyên trang và duy trì chuyên mục “Tiếng nói người dân” nhằm phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, và các tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử. Đến nay, đã thực hiện được 01 chuyên trang về công tác bầu cử, bình quân một tuần có 02 đến 03 số báo giành diện tích 1/3 trang để tổ chức chuyên mục “Người đại biểu nhân dân”; hàng tuần các số báo đều có tin, bài tuyên truyền, phản ánh việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở tỉnh và các cấp; danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh Lâm Đồng do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.
 
Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản chỉ đạo bầu cử; mở các lớp tập huấn để tuyên truyền công tác bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là các ngành trong khối tuyên truyền chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, đúng thời gian, lộ trình kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương đã có những hình thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả như biên soạn tài liệu hỏi-đáp, in đĩa CD; lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để tuyên truyền cho cuộc bầu cử như: tổ chức Ngày hội văn hóa dân gian dân tộc Mạ tại các xã (Cát Tiên), Ngày hội văn hóa các dân tộc (Đạ Huoai); tổ chức chiếu phim, tổ chức các Đội tuyên truyền lưu động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các địa phương đã đảm bảo duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử, đăng tải kịp thời các thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử, các văn bản chỉ đạo công tác bầu cử; đầu tư sửa chữa kịp thời, thay mới nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh không dây ở cơ sở …
 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các huyện, thành triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến các đoàn viên, hội viên; vận động đoàn viên, hội viên tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử. Đồng thời, tổ chức các Hội nghị tập huấn công tác tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác và ở thôn, tổ dân phố để lấy ý kiến nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cư trú thường xuyên tại địa phương; tổ chức các hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình bảo đảm dân chủ, đúng luật. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động ứng cử theo luật định. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân làm cho mọi công dân hiểu rõ vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.
 
Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, trước bầu cử ở một số địa phương có đơn thư khiếu kiện liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù, dự án làm đường giao thông… nhưng đều được các cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở nên tình hình an ninh tư tưởng, dư luận xã hội trước thềm bầu cử cơ bản ổn định, không có những vụ việc nổi cộm phức tạp diễn ra. 
 
Tuy nhiên, qua theo dõi và kiểm tra thực tế nhận thấy công tác tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử ở địa bàn thành phố Đà Lạt và một số xã vùng sâu, vùng xa chưa thật sự đậm nét; hệ thống loa truyền thanh ở một số địa phương chưa phát huy hiệu quả do bị hư hỏng, xuống cấp; kinh phí cấp phát thiếu kịp thời nên khó khăn cho công tác tuyên truyền…
 
II. KẾT THÚC THẮNG LỢI
 
Do có sự hướng dẫn, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền trước bầu cử nên ngay từ sáng sớm ngày 22/5/2016 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đông đảo cử tri trong tỉnh với trang phục chỉnh tề, tâm trạng vui tươi, phấn khởi đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu bầu cử mong chờ đến giờ tự tay mình bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu chọn những đại biểu ưu tú, đủ tài, đủ đức đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Sau lễ khai mạc, đúng 7 giờ sáng, đồng loạt 1.183 khu vực bỏ phiếu trong tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử (riêng huyện Đam Rông là huyện khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã tổ chức khai mạc toàn huyện lúc 6h30’). Tính đến 21 giờ ngày 22/5/2016 có 909.651/912.433 cử tri trong tỉnh đã đi bầu, đạt tỷ lệ  99.70% . Trong đó, huyện Đơn Dương và huyện Cát Tiên có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Các địa phương còn lại có số cử tri đi bầu đều đạt trên 99% (Lạc Dương 99,99%, Đạ Tẻh 99,97%, Đạ Huoai 99,93%, Bảo Lâm 99.92%, Di Linh 99, 90%, Đam Rông 99,80%, thành phố Bảo Lộc 99.78%, Lâm Hà 99.50%, Đức Trọng 99.41% và Tp. Đà Lạt 99,39%).
 
Các điểm bầu cử được trang hoàng đẹp, đúng quy định. Công tác cổ động trực quan như việc treo pano, áp phích, cờ Tổ quốc và công tác vệ sinh được quan tâm triển khai rộng khắp đã tạo được không khí tự hào, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đúng với ý nghĩa - Ngày hội của toàn dân.
 
Mặc dù, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đã có những lo ngại về sự lôi kéo, kích động cử tri không đi bỏ phiếu của thế lực thù địch, lợi dụng việc cá chết bất thường hòng kích động gây rối, chia rẽ, xa hơn là thực hiện âm mưu thâm độc phá hoại và cản trở quá trình chuẩn bị bầu cử. Tuy nhiên, do có sự lãnh đạo của các cấp ủy và sự định hướng tuyên truyền kịp thời nên cử tri trong tỉnh đã sáng suốt, tin tưởng tuyệt đối vào bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong trật tự, an toàn, dân chủ, đúng pháp luật. Điều đó cũng khẳng định, không một âm mưu, hành động của thế lực thù địch nào ngăn cản được niềm tin và sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc. Trên hết, sự vững tin của cử tri vào con đường mà Đảng ta đã lựa chọn, chính là động lực để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm triển khai một cách đồng bộ, đảm bảo nội dung, tiến độ; hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú; qua đó góp phần làm ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đại đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, yếu tố cơ bản góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử lần này.
 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thắng lợi; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Cương lĩnh Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Cuộc bầu cử thành công là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; là điều kiện quan trọng bảo đảm việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước thời gian tới.
 
                                            PHAN VĂN PHẤN
Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
,
.