KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÂM ĐỒNG (4/6/1976- 4/6/2016)
Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS đảng
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Sáu, 03/06/2016 (GMT+7)
LTS: Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh Lâm Đồng luôn khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong việc lãnh đạo các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn biết vươn lên, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (4/6/1976 - 4/6/2016), phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Kim Sinh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Lâm Đồng.
 
PV: Trong chặng đường 40 năm hình thành và phát triển, chắc chắn sẽ có nhiều điều muốn nói, song nếu khái quát đôi nét về quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, trên cương vị người đứng đầu cấp ủy, theo đồng chí đâu là những dấu ấn đáng nhớ nhất?
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh: Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tiền thân là Đảng bộ các cơ quan Dân chính Đảng tỉnh, được BTV Tỉnh ủy Lâm Đồng ra quyết định thành lập từ ngày 4/6/1976. Khi mới thành lập, Đảng bộ có 36 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với 827 đảng viên, BCH lâm thời gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hoàng Giang - Tỉnh ủy viên dự khuyết, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới, ngày 27/11/1986, BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 87/QĐ-TU sáp nhập Đảng ủy khối Dân Đảng, khối Chính quyền, khối Kinh tế kỹ thuật thành Đảng bộ Khối Các cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng. Ngày 23/3/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 293-QĐ/TW về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố” . Trên cơ sở đó, ngày 24/8/2010, BTV Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1429-QĐ/TU đổi tên “Đảng bộ Khối Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng” thành “Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng”.
 
Là Đảng bộ cấp trên cơ sở với đặc thù không có chính quyền cùng cấp, nhưng Đảng bộ Khối là nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, quản lý hầu hết đảng viên là lãnh đạo chủ chốt - bộ khung của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Vì vậy, hoạt động của Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề ra.
 
Dấu ấn đáng nhớ nhất trong 40 năm qua của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, đó là làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp, xây dựng các đề án, kế hoạch chỉ đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Và, trong quá trình đó cũng đã để lại những truyền thống tốt đẹp về tinh thần đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm, kỷ cương, những bài học quý giá trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS đảng, góp sức xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu đẹp.
 
PV: Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được xem là giải pháp quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vậy, những kết quả mà Đảng bộ Khối đạt được trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là những chuyển biến tích cực sau kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW 4 là gì, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh: Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết TW 4 (khóa XI), thời gian qua, BTV Đảng ủy Khối đã chủ động tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, thành lập bộ phận thường trực, tổ giúp việc của Đảng ủy để theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở Kế hoạch 44-KH/ĐU ngày 6/4/2012 của Đảng ủy khối về thực hiện Nghị quyết TW 4, cấp ủy các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đảng viên đã tiến hành thực hiện nghiêm túc với tinh thần thẳng thắn, xây dựng; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, đồng thời đề ra lộ trình giải pháp để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. 
 
Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều tập thể, cá nhân với mức độ khác nhau đã nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; kịp thời cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, củng cố niềm tin vào Đảng, là cơ sở để xem xét, đánh giá, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, từng bước khắc phục một số hạn chế khuyết điểm như: giải quyết tình trạng mất đoàn kết, thiếu thống nhất trong một số cơ quan, đơn vị; thẩm tra, kết luận các trường hợp cán bộ có đơn thư phản ánh, tố cáo có tiêu cực, làm trái quy định của Đảng và Nhà nước; đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức điều chỉnh hành vi trong công tác, sinh hoạt, rèn luyện không để sai phạm xảy ra; tinh thần trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương được tôn trọng và phát huy.
 
Trao Giấy khen cho các TCCS đảng Khối CCQ tỉnh đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015
Trao Giấy khen cho các TCCS đảng Khối CCQ tỉnh đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015

PV: Kế thừa và phát huy truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS đảng?
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh: Bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Khối CCQ tỉnh phải không ngừng cố gắng vươn lên, tự hoàn thiện mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy truyền thống vẻ vang 40 năm qua, thời gian tới, Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường vai trò của TCCS đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tích cực tham mưu cơ chế, chính sách, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra; tập trung lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, gắn quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có giải pháp đảm bảo ổn định tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy; duy trì tốt chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ đối với đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ VII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...
 
PV: Xin cám ơn đồng chí!
 
HỒNG HẢI (thực hiện)
,
.