Bảo Lâm: Đảng bộ các xã, thị trấn kết nạp hơn 1.100 đảng viên
Cập nhật lúc 17:26, Thứ Ba, 13/09/2016 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở”, Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên ở cơ sở. Trong 10 năm qua (từ 2006 đến nay), toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.313 đảng viên. Trong đó, Đảng bộ các xã, thị trấn đã kết nạp 1.107 đảng viên. 
 
Nhờ chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ các xã có điều kiện để “xóa” thôn “trắng” đảng viên và chi bộ thôn sinh hoạt ghép. Vào thời điểm năm 2006, toàn huyện Bảo Lâm có 9 thôn còn “trắng” đảng viên và 18 thôn còn sinh hoạt chi bộ ghép. Đến nay, tất cả 136 thôn, tổ dân phố trong toàn huyện không còn thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ thôn, tổ dân phố sinh hoạt ghép. Chất lượng các tổ chức Đảng và đảng viên cũng được nâng lên.                 
 
XUÂN LONG
,
.