Xây dựng TCCSÐ TSVM để làm nền tảng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
Cập nhật lúc 08:15, Thứ Sáu, 23/09/2016 (GMT+7)
Nhờ chú trọng việc củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nhiều năm qua, Đảng bộ các xã, phường ở thành phố Bảo Lộc ngày càng trong sạch vững mạnh (TSVM), hiện không còn TCCSĐ yếu kém. Ông Dương Kim Viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc cho biết: “Đảng bộ thành phố luôn xác định, xây dựng TCCSĐ TSVM là nền tảng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh”.
 
Đô thị TP Bảo Lộc ngày càng khang trang
Đô thị TP Bảo Lộc ngày càng khang trang
Từ quan điểm và cách nhìn nhận nói trên, nhất là từ khi có Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 12/10/2006, của Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa VIII, về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở”, Thành ủy Bảo Lộc đã tập trung lãnh đạo Đảng bộ các xã, phường thực hiện đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên để xây dựng Đảng TSVM. Từ đó, Đảng bộ các xã, phường đã lãnh đạo bộ máy chính quyền, Mặt trận và đoàn thể cơ sở ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
 
Theo số liệu tổng hợp của Ban Tổ chức Thành ủy, trong 10 năm (từ 2006 đến nay), Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 1.512 đảng viên. Trong đó, Đảng bộ 11 xã, phường đã kết nạp 940 đảng viên, chiếm tỷ lệ hơn 62%. Năm 2006, thành phố Bảo Lộc còn 7 thôn chưa có chi bộ Đảng và 14 chi bộ thôn còn sinh hoạt ghép. Nhờ chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nên trong những năm gần đây, 100% số thôn, tổ dân phố đều có chi bộ Đảng và không còn chi bộ sinh hoạt ghép.
Theo đánh giá của Thành ủy Bảo Lộc, trong giai đoạn từ 2006 đến nay, sau các kỳ đại hội, Đảng bộ các xã, phường và các chi bộ trực thuộc đều xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của cấp ủy; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu trong cấp ủy và mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể. Các TCCSĐ chủ động đổi mới và cải tiến nội dung sinh hoạt, quy trình ra nghị quyết; chủ động xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề. Trong sinh hoạt Đảng bộ và chi bộ, các nghị quyết chuyên đề đều được đảng viên tập trung, dân chủ thảo luận để đi đến thống nhất và quyết định những vấn đề lớn mang tính chủ trương, định hướng; xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo và điều hành; tránh tình trạng ra nghị quyết chung chung, thiếu cụ thể khó tổ chức thực hiện.  
 
Để xây dựng các Đảng bộ xã, phường TSVM, Thành ủy Bảo Lộc luôn chú trọng nhiệm vụ phát triển đảng viên mới gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Đảng.  
 
Thành phố Bảo Lộc có dân số khá đông (gần 160.000 người). Trong đó, người dân có đạo (Thiên chúa giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài) chiếm gần 67%. Riêng người dân theo đạo Thiên chúa giáo chiếm gần 50% dân số. Với đặc điểm này, để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, Thành ủy Bảo Lộc thường xuyên chú trọng đến việc phát triển đảng viên trong vùng có đạo, nhất là từ khi có Quy định số 123 - QĐ/TW, ngày 28/9/2004, của Bộ Chính trị (khóa IX) và Hướng dẫn số 40 của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo. Công tác phát triển đảng viên trong vùng có đạo tập trung chủ yếu ở các xã, phường như Lộc Phát, Lộc Thanh, Lộc Tiến, Lộc Châu, Lộc Nga… 
 
Cùng với việc xây dựng Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và đảng viên, Thành ủy Bảo Lộc tăng cường lãnh đạo việc đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền xã, phường; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở. Nhờ vậy, chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường không ngừng được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở được quy hoạch và đào tạo để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hiện nay, các chức danh cán bộ ở cơ sở hầu hết là đảng viên đảm nhiệm. Năm 2006, Đảng bộ các xã, phường đạt TSVM chiếm 45,4%; bộ máy chính quyền xã, phường vững mạnh chiếm 54,5%; Mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh chiếm gần 91%. Đến năm 2015, Đảng bộ các xã, phường đạt TSVM tăng lên 72,7%; bộ máy chính quyền xã, phường vững mạnh tăng lên 63,6%; Mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh tăng lên gần 94,5%.  
 
Theo ông Dương Kim Viên: “Trong quá trình xây dựng, đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở theo Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong thời gian qua, các TCCSĐ trong thành phố còn gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó, chất lượng hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được nâng lên; tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là yêu cầu hàng đầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quốc phòng - an ninh ở địa phương’’.
 
Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường là mục tiêu mà Đảng bộ thành phố Bảo Lộc luôn đặt ra. Hàng năm, Đảng bộ thành phố phấn đấu có trên 70% TCCSĐ xã, phường đạt TSVM, không có TCCSĐ yếu kém; mỗi Đảng bộ phường kết nạp 10 - 12 đảng viên và mỗi Đảng bộ xã kết nạp 8 - 10 đảng viên/năm; 80% chính quyền xã, phường đạt vững mạnh và 100% tổ chức Mặt trận, các đoàn thể đạt vững mạnh.
 
BÙI TRƯỞNG
,
.