Xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh ở Lạc Dương
Cập nhật lúc 08:24, Thứ Tư, 05/10/2016 (GMT+7)
Ông Trần Tuấn Anh - Phó ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương cho biết, những năm qua, tỷ lệ tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong sạch vững mạnh (TSVM) ở Đảng bộ huyện Lạc Dương không ngừng tăng. Đạt được kết quả đó, nhờ Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) nhận thức được vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương, nên quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng TCCS Đảng TSVM.
 
Cũng theo ông Trần Tuấn Anh, vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng TCCS đảng TSVM là công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên có chất lượng. Theo đó, BTVHU Lạc Dương chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cùng các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua nhằm phát hiện các nhân tố tiêu biểu xuất sắc, làm nguồn cho công tác phát triển Đảng. Sau khi có nhân tố điển hình, các chi bộ phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ, định hướng phấn đấu để họ trở thành những cảm tình đảng. Khi đã có được những cảm tình đảng, các ban Đảng của huyện như Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện và các cấp ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho những quần chúng ưu tú. Việc tạo nguồn, phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Lạc Dương được tuân thủ theo quy trình chặt chẽ như vậy. Tuy nhiên, do là địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS lên đến hơn 72%, trong khi một bộ phận khá lớn thanh niên đồng bào DTTS có trình độ học vấn thấp, ít có chí hướng phấn đấu, nhận thức về Đảng có hạn… Khắc phục khó khăn này, BTVHU chỉ đạo các cấp ủy, và các tổ chức đoàn thể, ngoài việc phát động các phong trào thi đua để qua đó phát hiện những nhân tố điển hình, phải có biện pháp kèm cặp, động viên, giúp đỡ và mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các cảm tình Đảng, đối tượng Đảng phù hợp với tính cách, tập quán của đồng bào DTTS. Với cách làm đó, việc phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS ở Lạc Dương những năm qua dù có khó khăn nhưng vẫn đạt được kết quả khả quan. Trong 9 tháng đầu năm 2016, trong 67 đảng viên kết nạp mới, có đến 32 đảng viên là người đồng bào DTTS và đa số trong số họ đều có trình độ, có chí hướng phấn đấu theo lý tưởng của Đảng. 
 
Sau khi có nguồn và phát triển được đảng viên, BTVHU chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng một mặt bố trí công việc cho các đảng viên đúng người, đúng việc để họ phát huy năng lực sở trường, sở đoản. Mặt khác, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên được tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ được giao. 
 
Đối với các TCCS đảng, ngoài việc thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, phát triển các Chi bộ, Đảng bộ theo phương châm: Không để các thôn, buôn trắng đảng viên, các chi bộ sinh hoạt ghép và không ngừng đổi mới sinh hoạt cả về nội dung, lẫn hình thức theo hướng gắn sinh hoạt của tổ chức Đảng với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong sinh hoạt, các TCCS đảng phải làm rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, việc gì làm được, chưa làm được, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đến đâu, các biện pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong từng thời điểm, từng giai đoạn, từng năm, xuyên suốt nhiệm kỳ như thế nào… 
 
Việc kiểm điểm của tập thể cấp ủy, hoặc cá nhân lãnh đạo phải thật sự sâu sát, bám vào yêu cầu của nhiệm vụ được giao và bản đăng ký của từng cấp ủy, cá nhân. Điều đáng nói là việc kiểm điểm cấp ủy, cá nhân cán bộ, đảng viên không chỉ tiến hành trong tổ chức Đảng, mà còn phải mở rộng dân chủ cơ sở để các quần chúng cũng được tham gia góp ý. Từ đó, tạo điều kiện cho quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng vững mạnh.
 
Đặc biệt, BTVHU Lạc Dương cũng chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các TCCS đảng và đảng viên. Đối với các TCCS đảng, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai nghị quyết của Đảng cấp trên, việc ban hành các nghị quyết để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương, việc tuân thủ các quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy lãnh đạo, trong thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với cán bộ, đảng viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, việc tuân thủ quy định những việc cán bộ, đảng viên không được làm, việc thực hiện bản đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên… Nhờ vậy, kỷ cương, kỷ luật Đảng ở các TCCS đảng của Lạc Dương luôn được tôn trọng thực hiện, đã góp phần nâng cao tỷ lệ TCCS đảng đạt TSVM qua hàng năm. Cụ thể, năm 2015, qua phân tích, đánh giá, xếp loại toàn Đảng bộ huyện có 23/30 TCCS đảng đạt TSVM, chiếm tỷ lệ 76,7%; trong đó, 5 TCCS đảng được công nhận TSVM tiêu biểu, 1 TCCS đảng đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền.
 
Những kết quả đạt được trong xây dựng TCCS đảng TSVM ở Đảng bộ huyện Lạc Dương là cơ sở quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, bởi năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng đóng vai trò hạt nhân của mọi thành công trong đời sống CT-KT-XH, ông Trần Tuấn Anh khẳng định.
 
HOÀNG ĐẠI HUYNH
,
.