Ðà Lạt sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TH.U
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Hai, 21/11/2016 (GMT+7)
Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TH.U ngày 17/6/2011 của Thành ủy Ðà Lạt về việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC) trên địa bàn thành phố, nền nông nghiệp của Ðà Lạt đã có nhiều bước phát triển quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế số một của cả nước về phát triển NNCNC, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Từ khi thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TH.U của Thành ủy Đà Lạt, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến phường, xã luôn quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển NNCNC. Qua đó, tạo động lực cho các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp tại địa phương theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng giá trị thu hoạch bình quân trên một đơn vị diện tích, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
 
Theo đánh giá của Thành ủy Đà Lạt, qua thực hiện Nghị quyết 04, những tiềm năng lợi thế của địa phương đã được phát huy hiệu quả, chất lượng và sản lượng cây trồng đều tăng lên, từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể, ngành nông, lâm nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân 12,02%, chiếm tỷ trọng 9% cơ cấu kinh tế. 
 
Đến nay, diện tích đất canh tác nông nghiệp toàn thành phố Đà Lạt hơn 10,5 ngàn ha. Trong đó, tổng diện tích sản xuất NNCNC gần 5 ngàn ha, tăng 57,6% so với năm 2011, chiếm trên 45% diện tích đất canh tác. Tỷ trọng giá trị sản xuất NNCNC chiếm 60 - 70% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt (đạt khoảng 1.866 tỷ đồng). Thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích của Đà Lạt hơn  230 triệu đồng/ha/năm. Trong đó, cây hoa ứng dụng NNCNC trong sản xuất cho thu nhập khoảng 700 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/ha/năm. Đặc biệt, một số mô hình canh tác hoa cao cấp có giá trị thu hoạch từ 1,5 - 3 tỷ đồng/ha/năm như: hoa lyly, hoa địa lan… 
 
Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên một đơn vị diện tích của cây rau sản xuất theo hướng NNCNC đạt khoảng 600 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, một số giống cây trồng khác của Đà Lạt cũng được sản xuất theo hướng ứng  NNCNC cho thu nhập cao như chè, cà phê, dâu tây… 
 
Giai đoạn 2011 - 2015, tổng vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn là 6.457 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư các mô hình nông nghiệp do nhà nước hỗ trợ 28,351 tỷ đồng, phần còn lại là kinh phí lồng ghép từ các chương trình, dự án và huy động từ trong dân, từ các thành phần kinh tế khác.
 
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 trên địa bàn TP Đà Lạt, công tác hình thành, quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất theo hướng NNCNC trên các loại rau, hoa, chè, cà phê, cá nước lạnh cũng đã được phê duyệt và triển khai. Các đề án, dự án phục vụ cho việc sản xuất NNCNC cũng đã được thực hiện trên địa bàn như, dự án nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, giảm tổn thất rau, hoa, cà phê sau thu hoạch; cung cấp thông tin khoa học, công nghệ, các dự án bảo hộ và phát triển thương hiệu nông sản (rau, hoa, cà phê)... 
 
Giai đoạn 2011 - 2015, TP Ðà Lạt đã huy động được tổng nguồn vốn 6.457,5 tỷ đồng để thực hiện chương trình phát triển NNCNC, gồm kinh phí thực hiện đầu tư các mô hình nông nghiệp, kinh phí lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án, kinh phí đầu tư từ nguồn vốn tín dụng và kinh phí doanh nghiệp, người dân tự đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển thương hiệu cũng đã được quan tâm triển khai thực hiện trên địa bàn Đà Lạt. Thời gian qua, đã có 28 đề tài, dự án nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp... được thực hiện tại Đà Lạt với tổng kinh phí 10,97 tỷ đồng. Thành phố Đà Lạt cũng đã lồng ghép các chương trình dự án để xây dựng các mô hình sản xuất NNCNC như: mô hình dâu tây công nghệ cao; mô hình vườn ươm rau theo công nghệ Hàn Quốc; hình thành các liên minh sản xuất và tiêu thụ nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP đối với rau, atiso, cà phê... 

Nghị quyết 04-NQ/TH.U của Thành ủy Đà Lạt đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, phù hợp với thực trạng sản xuất nông nghiệp và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Nghị quyết mang tính thực tiễn cao, được người dân và các thành phần kinh tế đồng tình hưởng ứng tham gia thực hiện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến phường, xã, các phòng, ban, đơn vị thành phố đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ sâu sát, từng bước tạo sự đồng thuận cùng triển khai thực hiện, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân tại địa phương.
 
Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt đánh giá: “Chương trình phát triển NNCNC theo Nghị quyết 04 đã mở ra một hướng đi mới cho ngành nông nghiệp của Đà Lạt với định hướng phát triển sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân; đồng thời, khẳng định được vai trò định hướng của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Từ những kết quả đạt được, Đà Lạt tiếp tục xác định chương trình sản xuất NNCNC là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân”.
 
DUY DANH
,
.