Đảng bộ xã Gia Bắc (Di Linh): Tạo những chuyển biến mới
Cập nhật lúc 08:22, Thứ Tư, 23/11/2016 (GMT+7)
Sau Ðại hội Ðảng bộ xã lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Ðảng bộ xã Gia Bắc (huyện Di Linh) đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Ðảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; từ đó, tạo được bước chuyển biến mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống của người dân. Nghị quyết của Ðảng bộ xã đã đi vào cuộc sống.
 
Từ đầu nhiệm kỳ khóa mới đến nay, Đảng ủy xã luôn chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên. Trong đó, cốt lõi là việc tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW, nay là Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào “4 biết, 4 giữ gìn, 4 không, 4 chống” do Huyện ủy Di Linh phát động.                  
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận (đứng giữa) thăm vườn cà phê tái canh của ông K’Hỏi (xã Gia Bắc). Ảnh: X.Long
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận (đứng giữa) thăm vườn cà phê tái canh
của ông K’Hỏi (xã Gia Bắc). Ảnh: X.Long
Xây dựng hệ thống chính trị 
 
Trong lần làm việc mới đây tại Đảng ủy xã Gia Bắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận đã ghi nhận và khen ngợi Đảng bộ xã đã xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhờ vậy, kinh tế, xã hội và đời sống của người dân từng bước nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều; nông thôn mới có nhiều khởi sắc…

Ông K’Lãng, Bí thư Đảng ủy xã Gia Bắc cho biết: Sau khi tổ chức xong Đại hội Đảng bộ xã khóa mới (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng ủy xã tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) trên địa bàn xã. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã, Đảng ủy xã tiếp tục sắp xếp, bố trí để kiện toàn bộ máy cán bộ trong hệ thống chính trị; đồng thời, tiếp tục quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ của xã. Sau khi kiện toàn bộ máy cán bộ khóa mới, xã Gia Bắc có 95% cán bộ đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ khóa mới được nâng lên một bước so với khóa trước. 

Cũng theo ông K’Lãng, cùng với việc bố trí để kiện toàn đội ngũ cán bộ, Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã tập trung triển khai Nghị quyết và bằng mọi biện pháp tích cực nhất để nhanh chóng đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. 
 
Mặt thuận lợi trong việc triển khai Nghị quyết là Đảng bộ đã “xóa” xong chi bộ sinh hoạt ghép; đội ngũ cán bộ của xã có sự đoàn kết, đồng thuận cao và cuối năm 2015, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận là Đảng bộ TSVM… Nhờ vậy, Đảng bộ xã Gia Bắc tạo được khí thế và bước chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ. 
 
Riêng trong 10 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ xã đã kết nạp thêm 6 đảng viên mới, đạt 86% kế hoạch; nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ hiện có trên 60 người; sinh hoạt tại 7 chi bộ (5 chi bộ thôn, 1 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự). Công tác kết nạp đảng viên gắn với việc quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ để chuẩn bị bổ sung nguồn cán bộ tại chỗ của xã trong tương lai. 
 
Nghị quyết của Ðảng đi vào cuộc sống 
 
Theo ông K’Vững, Chủ tịch UBND xã Gia Bắc, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đã đi vào cuộc sống và khơi dậy được các phong trào thi đua yêu nước của quần chúng, tạo chuyển biến và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương. 
 
Từ năm 2015 đến nay, xã Gia Bắc bắt đầu triển khai Chương trình tái canh cà phê. Tuy chậm hơn các xã khác trong huyện, nhưng bà con dân tộc thiểu số trong xã đã tái canh được 40 ha cà phê (ghép và trồng lại bằng cây giống thực sinh cao sản). Nhiều hộ dân trong xã bắt đầu phát triển chăn nuôi bò, heo và gia cầm. Ngoài 1.126 ha cà phê, trong vụ hè thu năm 2016, bà con đã trồng xen 430 ha bắp lai cao sản. Hơn 1/3 số hộ dân trong xã nhận khoán quản lý, bảo vệ 5.259 ha rừng… Nhờ vậy, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và tỷ lệ hộ nghèo giảm dần. Điểm nổi bật là đến thời điểm này, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã được trên 2 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch cả năm 2016. 
 
Với một xã nghèo ở vùng sâu, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở hạ tầng của xã Gia Bắc đã được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đầu tư từ nhiều chương trình, dự án. Hệ thống điện lưới quốc gia đã được đầu tư xây dựng. Trong những năm qua, Gia Bắc được Nhà nước đầu tư gần 27 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn (đường liên thôn, liên xóm và các tuyến đường vào khu vực sản xuất). Trường Trung học cơ sở, Trường Tiểu học và Trường Mẫu giáo Gia Bắc đã được Nhà nước đầu tư trên 30 tỷ đồng xây dựng kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong xã. Trạm Y tế, Nhà Văn hóa cũng được xây dựng kiên cố… Nhờ vậy, diện mạo nông thôn của xã Gia Bắc có nhiều khởi sắc.
 
Nhiệm vụ trọng tâm của Gia Bắc hiện nay là xây dựng NTM. Hiện nay, xã đã đạt được 13 tiêu chí; còn 6 tiêu chí NTM đang tiếp tục tập trung triển khai. “Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, khi nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống, thì việc vận động sức dân được thuận lợi hơn. Chúng tôi sẽ tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí NTM mà Nghị quyết của Đảng bộ xã đã đề ra” - Chủ tịch UBND xã K’Vững kỳ vọng.
 
XUÂN LONG
,
.