Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ VI
Cập nhật lúc 20:21, Thứ Tư, 30/11/2016 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 30/11, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị lần thứ VI năm 2016. Các đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, đại diện lãnh đạo các sơ, ban, ngành và các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến
phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận cho ý kiến các dự thảo: Tờ trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng năm 2016 kế hoạch năm 2017; tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X; Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017; Báo cáo dự toán ngân sách Đảng năm 2017; Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về định mức chi ngân sách năm 2017 và thời kỳ 2017 – 2020, về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thời kỳ 2017 – 2020…
 
Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội năm 2016 theo Nghị quyết 02 – NQ/TU cho thấy, GRDP (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 7,93%, xấp xỉ đạt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ lệ 49,6% vượt kế hoạch. GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng (Nghị quyết đưa ra là 50 – 50,5 triệu đồng). Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 455 triệu USD, bằng 82,7% kế hoạch, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư xã hội năm 2016 ước đạt 23 ngàn tỷ đồng (Nghị quyết là 23 – 23,3 ngàn tỷ đồng). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 6,8 ngàn tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và tăng 14,6% so với cùng kỳ. Trong năm 2016 cũng đã có 5,4 triệu lượt khách du lịch đến Lâm Đồng bằng 100% kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tình năm 2016 giảm 1,5%  (Nghị quyết là giảm 1,5 – 2%). Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 58 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,5%, vượt kế hoạch. Nhìn chung trong 12 chỉ tiêu Nghị quyết 02 đề ra có 8/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4/12 chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ nhưng không đạt kế hoạch đó là tốc độ tăng trưởng GRDP, cơ cấu kinh tế, tổng kim ngạch xuất khẩu và thu thuế phí.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất, đánh giá năm 2016, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực, chủ động trong triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết với thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất; đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, chủ động tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đầu hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đề ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận, phát biểu ý kiến nêu lên một số nguyên nhân hạn chế thời gian qua và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả trên các lĩnh vực mà các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đã đề ra, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Cần chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ sản xuất. 
 
Về chương trình xây dựng nông thôn mới cần có sự điều chỉnh phù hợp với quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí nông thôn mới của cấp huyện, không thúc ép thời gian hoàn thành, các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện với quyết tâm cao, không trông chờ, ỷ lại. Tích cực triển khai các chương trình trọng tâm, dự án trọng điểm, nhất là các dự án trên lĩnh vực du lịch. Xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu ngân sách nhà nước theo tinh thần Chỉ thị 07 của Bộ chính trị.
 
Riêng đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến chỉ đạo các ngành, các địa phương cần chú trọng các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm. Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ chính trị về "tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức" và đề án vị trí việc làm trong tất cả các cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến đáng kể trong việc tinh gọn bộ máy biên chế hợp lý, khoa học và hiệu quả. Xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”…
 
DUY DANH
,
.