Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X"
Cập nhật lúc 09:38, Thứ Sáu, 02/12/2016 (GMT+7)
Ngày 1/1/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/BTGTU về Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X”. Báo Lâm Đồng xin đăng toàn bộ Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để độc giả tìm hiểu và tích cực tham gia cuộc thi.

 
 
 
,
.