Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/12
Cập nhật lúc 16:48, Thứ Sáu, 02/12/2016 (GMT+7)
Thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 6 - 8/12/2016 tại Hội trường Tỉnh ủy (số 10 Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt). Đây là kỳ họp quan trọng nhằm thông qua các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Báo cáo công tác lãnh đạo điều hành năm 2016 và nhiệm vụ công tác năm 2017 của UBND tỉnh; Báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2016; Tờ trình phê duyệt tiêu chí phân bổ vốn xây dựng cơ bản của địa phương cho cấp huyện, thành phố giai đoạn 2017 - 2020; Tờ trình về kế hoạch, danh mục đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Tờ trình về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020…
 
Kỳ họp lần này sẽ xin ý kiến đại biểu HĐND tỉnh khóa IX về việc bỏ nội dung đề án về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung thêm các nội dung trong Tờ trình về quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh tại trường học; Tờ trình về việc thành lập Khu Nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng; Nghị quyết về giao biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính…
 
Phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Lâm Đồng và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh cùng theo dõi.
 
N.THU
,
.