Kỷ luật 19 đảng viên vi phạm
Cập nhật lúc 16:40, Thứ Tư, 07/12/2016 (GMT+7)
Trong năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Huyện ủy Đức Trọng quan tâm thực hiện. 
 
Trong đó, tập trung kiểm tra các nội dung: Việc chấp hành Điều lệ Đảng; chủ trương, Nghị quyết của Đảng; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp...
 
Trong năm, đã thực hiện 12 cuộc kiểm tra đối với 12 Đảng ủy trực thuộc, 5 cuộc kiểm tra đối với 15 đảng viên, 2 cuộc giám sát đối với 3 lượt tổ chức cơ sở đảng và 1 lượt giám sát đối với 4 đảng viên; tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 15 Đảng ủy xã, thị trấn.
 
Qua kiểm tra cho thấy, trong năm, toàn Đảng bộ huyện không có tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Riêng đảng viên, có 19 người vi phạm bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình... Trong đó, khiển trách: 13 người, cảnh cáo: 5 người và khai trừ Đảng: 1 người.
 
T.VŨ
,
.