Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội tỉnh Ðảng bộ lần thứ X"
Cập nhật lúc 16:49, Thứ Sáu, 02/12/2016 (GMT+7)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/BTGTU về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X”. 
 
Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; qua đó, tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng đã đề ra. Đồng thời, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng để vận dụng nghị quyết của Đảng vào từng vị trí công tác, học tập một cách hiệu quả, thiết thực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh ngày càng vững mạnh.
 
Theo đó, các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cần tích cực triển khai cuộc thi đạt hiệu quả; toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia và xem đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Cuộc thi phải được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, không được sao chép. 
 
 Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (trừ Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi).
 
Về nội dung, bài dự thi tập trung tìm hiểu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của tỉnh Đảng bộ; kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra; mục tiêu tổng quát và những giải pháp thiết thực để xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển giàu đẹp, văn minh…
 
Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1/11/2016 đến hết ngày 10/4/2017. Công bố, trao giải, tổng kết cuộc thi vào dịp 30/4/2017.
 
HỒNG HẢI
,
.