Đam Rông: Xử lý kỷ luật 21 đảng viên
Cập nhật lúc 08:59, Thứ Ba, 03/01/2017 (GMT+7)
Theo thông tin từ Huyện ủy Đam Rông, trong năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 2 đảng ủy cơ sở, 2 chi bộ cơ sở và 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra 6 tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 10 tổ chức cơ sở đảng trong việc thu, nộp Đảng phí và quản lý, sử dụng ngân sách Đảng; giám sát đối với 2 tổ chức đảng trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của chi bộ và 3 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Qua công tác kiểm tra, giám sát, đã phát hiện và xử lý kỷ luật 21 đảng viên (khiển trách 14, cảnh cáo 6 và cách chức 1).  Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông thi hành kỷ luật 1 đồng chí, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 18 đồng chí, chi bộ thi hành kỷ luật 2 đồng chí. 
 
N.Ngà
,
.