Huyện ủy Di Linh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016
Cập nhật lúc 15:38, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 13/1/2017, Huyện ủy Di Linh đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 
 
Huyện ủy Di Linh trao Giấy khen 8 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu năm 2016
Huyện ủy Di Linh trao Giấy khen 8 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu năm 2016
Theo đánh giá của Huyện ủy Di Linh: Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2016, Đảng bộ huyện thường xuyên quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể. Đặc biệt, trong năm 2016, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai tốt Chỉ thị 03 - CT/TW, nay là Chỉ thị 05 - CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. 
 
Trong năm 2016, Huyện ủy Di Linh đã kết nạp được 208 đảng viên mới, vượt 15,6% kế hoạch cả năm. Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật. Trong năm 2016, Đảng bộ huyện đã xử lý khiển trách 2 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và thi hành kỷ luật 10 đảng viên (khiển trách: 5, cảnh cáo: 5 đảng viên). Trong số 55 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ huyện, qua đánh giá và phân loại, có 35 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm 63,6% (trong đó, có 8 TCCSĐ TSVM tiêu biểu); 18 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 32,7%; 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,7%; không có TCCSĐ yếu kém. 
 
Dịp này, Huyện ủy Di Linh trao Giấy khen 8 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu năm 2016; 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt TSVM tiêu biểu 5 năm liền và 20 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 - 2016).
           
BÙI TRƯỞNG
,
.