LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Cập nhật lúc 17:26, Thứ Hai, 09/01/2017 (GMT+7)
Ngày 9/1, đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan LĐLĐ tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Nhà Văn hóa Lao động Lâm Đồng đã tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do LĐLĐ tỉnh tổ chức.
 
Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
 
Tại hội nghị, các học viên còn được quán triệt một số Nghị quyết quan trọng khác như: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 2017...
 
Thy Vũ
,
.