Ðổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước
Cập nhật lúc 08:15, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước trong tình hình mới”, thời gian qua, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai công tác dân vận gắn với cải cách hành chính khá hiệu quả. Qua đó, trong giao dịch đã có nhiều thuận lợi hơn, từng bước tạo niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
 
Trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, quyết định cụ thể gắn với từng ngành, mảng được xã hội quan tâm như: Quyết định số 85 về công tác dân vận trong quy hoạch; xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư… Từ đó, có cơ sở kiểm điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền.
 
Hàng năm, các sở, ngành, địa phương đều xây dựng kế hoạch, chương trình  hoạt động phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, bằng nhiều hình thức. Vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý của người đứng đầu.  
 
“Trong năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành 31 quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính, trong đó có 1.495 thủ tục hành chính được công khai như: thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải, công thương, tư pháp, văn hóa - thể thao - du lịch… Và, các thủ tục hành chính trên cũng đã được đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính” - ông Phạm Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết.
 
Nhờ chú trọng quan tâm đến công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng đạt cao hơn; riêng năm 2016, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,46%. 
 
Nhờ vậy, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh liên tục tăng lên. Trong năm 2015, tỉnh Lâm Đồng xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố với kết quả chỉ số đạt 86,22% so với năm 2014, tăng lên 4 bậc. Cũng từ đó, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp tăng lên, kéo theo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cơ bản được giữ vững. 
 
Được biết, công tác dân vận còn được triển khai tại khối cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở bằng cách ban hành quy chế hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề cao việc phát huy dân chủ trực tiếp trong người lao động, khích lệ cán bộ, công chức có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các tổ chức chính trị tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Tuyên truyền tích cực trong khối cơ quan nhà nước về tinh thần “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, góp phần phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giảm dần tình trạng quan liêu, mệnh lệnh hành chính; thực hiện tốt nếp sống văn minh công sở…
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, công tác dân vận, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trao đổi với chúng tôi về những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Để làm tốt công tác dân vận trong khối cơ quan nhà nước, thời gian tới, Sở Nội vụ đề xuất tỉnh nhiều giải pháp quan trọng, đó là: Thường xuyên phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về việc thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về  “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới”. 
 
Cũng theo ông Sơn, chính quyền các cấp phải xem công các dân vận thực sự là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với chức trách thực thi công vụ của mình. Từ đó, mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, các ý kiến được UBMTTQ và các đoàn thể chính trị tập hợp từ các tầng lớp nhân dân phải được chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước quan tâm, lắng nghe và kịp thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị của nhân dân. Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo hướng “lấy nhân dân làm trung tâm để phục vụ”, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ.                 
 
NGUYỆT THU
,
.