Sức sống, niềm tin và hy vọng mới
Cập nhật lúc 12:01, Thứ Bảy, 28/01/2017 (GMT+7)
Năm Bính Thân đi qua để lại nhiều sự kiện quan trọng, đó là: Đại hội lần thứ XII của Đảng, Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp; Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; BCH Trung ương Đảng (khóa XII) ra Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... đã tiếp thêm một sức sống mới, niềm tin và hy vọng mới. 
 
Năm 2016 cũng là năm khép lại chặng đường 30 năm đất nước đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bắt đầu từ Đại hội VI (tháng 12/1986), đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử; từng bước tiến lên CNH, HĐH và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; vị thế Việt Nam trên thế giới không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, mặt trái của cơ chế thị trường đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng không ít cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng, lãng phí làm tổn hại đến uy tín của Đảng. 
 
Đại hội XII của Đảng đã tổng kết đánh giá nghiêm túc, khoa học kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2010 - 2015) và 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước mà Nghị quyết  Đại hội VI đã đề ra, trên cơ sở đó vạch ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới là “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới” nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020).
 
Cùng với cả nước, năm 2016, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; từ đó tạo được niềm tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Năm 2017, nhiệm vụ của tỉnh là tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2016. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải chủ động, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương. Trong đó, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ là động lực to lớn để thúc đẩy các nhiệm vụ khác. Bởi vì, trong bối cảnh hiện nay, nếu tổ chức Đảng không vững mạnh, không nâng cao tính chiến đấu; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không mẫu mực, trong sáng thì sẽ càng làm suy giảm hơn nữa về uy tín và niềm tin của nhân dân đối với Đảng; dẫn đến thủ tiêu sức mạnh nội sinh - động lực tinh thần to lớn của công cuộc đổi mới. 
 
Một mùa xuân mới - mùa xuân Đinh Dậu 2017 lại về, hứa hẹn mang đến cho ta nhiều niềm hy vọng mới, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức mới. Tình hình năm 2016 của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, nhiều tín hiệu vui, nhưng vẫn còn đó không ít những khó khăn, hạn chế; sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân còn đặt ra nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, với bản lĩnh chính trị đã được rèn luyện qua thử thách, cùng với những bài học kinh nghiệm quý báu được tổng kết từ thực tiễn 30 năm đổi mới và tinh thần đoàn kết, trí thông minh, sức sáng tạo, chúng ta có quyền tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ đoàn kết, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; tạo tiền đề phát triển vượt bậc trong những năm tiếp theo.
 
Mùa xuân mới đã gõ cửa mọi nhà, sắc xuân bừng sáng trên khắp mọi làng quê, phố phường. Xuân về cây cối đua nhau đâm chồi nẩy nụ, lòng người tràn ngập niềm vui, hân hoan tận hưởng sự yên ổn, thanh bình. Chào năm mới Đinh Dậu, đất nước, quê hương mở hội “mừng Xuân, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới” tràn đầy một sức sống mới, niềm tin và hy vọng mới.
 
BAN BIÊN TẬP
,
.