Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy:
Thận trọng, công tâm, công khai, minh bạch trong việc đào tạo và quy hoạch cán bộ
Cập nhật lúc 11:32, Thứ Sáu, 10/02/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 10/2, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo
tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Trong năm 2016, BTC đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Xây dựng Quy chế làm việc; kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thành công công tác bầu cử cũng như giới thiệu nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; giới thiệu, sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 sau bầu cử đảm bảo số lượng, chất lượng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015 - 2020… Ngoài ra, công tác điều động, luân chuyển, quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định. 
 
Đặc biệt, về công tác xây dựng, củng cố TCCS đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên, BTC đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 14 về “Nâng cao chất lượng, tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCS đảng và chất lượng sinh hoạt đảng theo tinh thần Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. 
 
Năm 2016, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.221 đảng viên (đạt 110,8% so với chỉ tiêu nghị quyết), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên 41.342 đảng viên. Có 1.567/1.573 thôn, tổ dân phố có chi bộ, đạt tỷ lệ 99,61%; còn 6 thôn, tổ dân phố có đảng viên đang sinh hoạt ghép (giảm 2 so với đầu năm), không còn thôn, tổ dân phố không có đảng viên.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: “Trong năm 2017, BTC Tỉnh ủy cần thực hiện có hiệu quả việc tham mưu và công tác nghiệp vụ về công tác cán bộ và TCCS đảng trên tinh thần đổi mới trong tư duy, quyết liệt trong hành động để thấy rõ hiệu quả. Chủ động, mạnh dạn, khảo sát kỹ, đánh giá sâu trong việc đề xuất, tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch. Thận trọng, công tâm, công khai, minh bạch trong việc đào tạo và quy hoạch cán bộ. Riêng về công tác xây dựng Đảng, cần tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Đảng từ vấn đề hội họp, học tập nghị quyết, chế độ công tác, báo cáo… Tiếp tục tham mưu công tác nâng cao chất lượng các TCCS đảng và hoàn thiện đề án về lĩnh vực này trong khu vực xã, phường, thị trấn... 
 
N. Ngà
,
.