Đảng bộ Di Linh tăng cường công tác xây dựng Đảng
Cập nhật lúc 09:15, Thứ Hai, 06/02/2017 (GMT+7)
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh Vũ Đình Sơn, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị để Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh (TSVM), đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ vậy, năm 2016, huyện Di Linh đã đạt được kết quả khá toàn diện.
 
Huyện ủy Di Linh trao Giấy khen 8 TCCSĐ TSVM tiêu biểu năm 2016 tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: X.Long
Huyện ủy Di Linh trao Giấy khen 8 TCCSĐ TSVM tiêu biểu năm 2016 tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016. Ảnh: X.Long
Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh, toàn Đảng bộ hiện có 55 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), với gần 3.600 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát… Trong năm 2016, Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03 - CT/TW, nay là Chỉ thị 05 - CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.
 
Trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, Huyện ủy Di Linh đã củng cố, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sau cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, huyện Di Linh đã kịp thời bổ sung quy hoạch và nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND huyện; củng cố, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp huyện; bổ sung quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đồng thời, tăng cường công tác phát triển đảng viên mới… 
 
Trong năm 2016, Huyện ủy Di Linh đã kết nạp được 208 đảng viên, vượt 15,6% kế hoạch cả năm. Huyện ủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật. 
 
Sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Di Linh đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát trong cả nhiệm kỳ. Theo đó, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 đã được xây dựng và tập trung triển khai. 
 
Năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh đã tiến hành 8 cuộc kiểm tra (4 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức Đảng và 4 cuộc kiểm tra đối với đảng viên); đồng thời, tiến hành giám sát 3 tổ chức Đảng. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung vào các vấn đề như: Chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách, phát luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (nay là Chỉ thị 05 - CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau khi kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…        
 
UBKT Huyện ủy Di Linh đã thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức Đảng và UBKT cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức Đảng cấp dưới. Theo UBKT Huyện ủy Di Linh, trong năm 2016, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 6 đảng viên, 3 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 6 tổ chức Đảng cấp dưới; kiểm tra việc thu chi ngân sách Đảng; kiểm tra thu nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí; giải quyết 20 đơn thư tố cáo… và thực hiện chức năng giám sát theo Điều lệ Đảng quy định.
 
Để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, trong năm 2016, toàn Đảng bộ huyện đã xử lý khiển trách 2 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và thi hành kỷ luật 10 đảng viên (khiển trách: 5, cảnh cáo: 5 đảng viên). Trong số 55 TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ huyện, qua đánh giá và phân loại, có 35 TCCSĐ đạt TSVM, chiếm 63,6% (trong đó, có 8 TCCSĐ TSVM tiêu biểu); 18 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 32,7%; 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,7%; không có TCCSĐ yếu kém. 
 
Nhờ tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Di Linh và cả hệ thống chính trị vững mạnh, nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy trên 6%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 10%; ngành thương mại - dịch vụ tăng 8% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách năm 2016 (do huyện quản lý) được 192 tỷ đồng, vượt hơn 4% so với kế hoạch cả năm. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng. Các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, cải cách hành chính và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia… được chú trọng và đạt yêu cầu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm. Trong năm 2016, huyện có thêm 4 xã (Gung Ré, Hòa Trung, Đinh Lạc và Hòa Ninh) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới…
 
XUÂN LONG
,
.