Đức Trọng phấn đấu phát triển 200 đảng viên mới
Cập nhật lúc 17:05, Thứ Tư, 15/02/2017 (GMT+7)
Năm 2016, toàn Đảng bộ huyện Đức Trọng đã kết nạp 250 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu đặt ra là 50 đảng viên), đạt 125% kế hoạch. Trong số 3.726 đồng chí đảng viên được đánh giá, xếp loại, có 87,9% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Năm 2017, Đảng bộ huyện Đức Trọng phấn đấu kết nạp thêm 200 đảng viên mới. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 29 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng - chủ yếu là cán bộ cốt cán ở cơ sở và đoàn viên thanh niên, đưa tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.058 đảng viên sinh hoạt tại 52 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện.
 
Để đạt được chỉ tiêu đặt ra, theo Huyện ủy Đức Trọng, các tổ chức cơ sở đảng cần tăng cường công tác tạo nguồn và giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nguồn để phát triển đảng viên mới.              
 
T.VŨ
,
.