Từ Nghị quyết TW 4 (khóa XI) đến Nghị quyết TW 4 (khóa XII)
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Sáu, 03/02/2017 (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn đồng chí Vũ Kim Sinh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và những định hướng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. 
 
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các TCCS đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016. Ảnh: N.Ngà
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các TCCS đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016. Ảnh: N.Ngà
PV: Xin đồng chí cho biết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh thời gian qua?
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát mục tiêu, phương châm và 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết, chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, quy trình kiểm điểm, tổ chức cho các tổ chức, cá nhân góp ý phê bình và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đúng nội dung, bảo đảm thời gian và quy trình theo hướng dẫn của Tỉnh ủy. Trong kiểm điểm đã phát huy dân chủ và trách nhiệm của tập thể, cá nhân, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, trên tinh thần cầu thị, dân chủ, không hình thức, phô trương, không có biểu hiện lợi dụng kiểm điểm, phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ. 
 
Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn quy trình và các văn bản chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tiến hành kiểm điểm, chỉ đạo, xử lý nhiều công việc quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Sau kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các TCCSĐ và cá nhân các đồng chí cấp ủy viên đã xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục sửa chữa khuyết điểm. 
 
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết đã thường xuyên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
 
 Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các TCCSĐ trực thuộc đã tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, cải tiến lề lối làm việc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế phối hợp, quy chế hoạt động bảo đảm tính thống nhất trong hành động giữa cấp ủy, thủ trưởng cơ quan và các đoàn thể. 
 
Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hàng năm đề ra. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật, tình hình thu, nộp Đảng phí và việc quản lý sử dụng nguồn tài chính Đảng… Bên cạnh đó, hàng tháng Thường trực và lãnh đạo các ban của Đảng ủy làm việc với các TCCSĐ để kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.   
 
Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thi hành kỷ luật 3 TCCSĐ; Đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 1 chi bộ trực thuộc; 46 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Quyết định xóa tên khỏi danh sách đảng viên 8 trường hợp.
 
Có thể nói, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Khối và cấp ủy các TCCSĐ có nhiều đổi mới từ tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đến cách thức triển khai thực hiện. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh từng bước được nâng lên. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
PV: Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, còn những hạn chế, khuyết điểm gì cần khắc phục thưa đồng chí? 
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XI, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên Khối Các cơ quan tỉnh tuy chưa đến mức nghiêm trọng, không diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhưng những biểu hiện của sự suy thoái vẫn còn thể hiện ở tính Đảng, tính đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao, nể nang, ngại va chạm, không dám nói thẳng, nói thật, nói nhiều làm ít, lười nghiên cứu, học tập lý luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cá biệt có nơi còn lợi dụng dân chủ trong xử lý kỷ luật Đảng làm cho nội bộ mất đoàn kết kéo dài. Còn nhiều TCCSĐ chậm xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Những biện pháp, phương hướng khắc phục hạn chế, khuyết điểm của một số tập thể, cá nhân chưa thật cụ thể, chung chung, thiếu lộ trình khắc phục trước mắt hoặc lâu dài; nhiều đảng viên chậm xây dựng bản đăng ký giải pháp khắc phục khuyết điểm. 
 
Việc thực hiện một số nhiệm vụ trong các nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 chưa mang lại hiệu quả như mong muốn: tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối chưa bảo đảm về chất lượng, thời gian và số lượng đảng viên tham gia học tập; sau khi tổ chức học tập, quán triệt, nhiều TCCSĐ có xây dựng chương trình, kế hoạch nhưng chưa bảo đảm tiến độ, chưa sát hợp với tình hình thực tế cơ sở. 
 
Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp. Trong sinh hoạt chi bộ tính Đảng, tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng còn yếu, lúng túng trong việc sinh hoạt chuyên đề. Sinh hoạt chi bộ chưa thực sự đổi mới về chất lượng, nội dung sinh hoạt nặng về chuyên môn, chưa dành thời gian cho công tác xây dựng Đảng. Công tác cán bộ có nơi thực hiện chưa đúng quy trình, quy hoạch, tiêu chuẩn về lý luận chính trị... Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối, kể cả cán bộ lãnh đạo thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ nên chưa đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và niềm tin của đảng viên, CBCC cơ quan, đơn vị. 
 
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc còn tồn tại những hạn chế trên, trong đó phải kể đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 chưa thực sự hiệu quả.
 
PV: Từ kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đồng chí có thể cho biết những kế hoạch của Đảng ủy Khối trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là việc gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị? 
 
Đồng chí Vũ Kim Sinh: Ngày 30/10/2016, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được ban hành về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
Trước mắt, Đảng ủy triển khai thực hiện Kế hoạch học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), triển khai học tập chuyên đề năm 2017 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; thấy rõ hơn tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là việc tự đánh giá, nhìn nhận những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
 
Đảng ủy cũng tiến hành xây dựng chương trình hành động và kế hoạch, lộ trình thực hiện từ năm 2017 - 2020, trong đó xác định rõ nội dung, biện pháp, cách thức tiến hành và có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch học tập các chuyên đề hàng năm, kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng dẫn việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác.
 
Để gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với Chỉ thị 05, Đảng ủy sẽ ban hành “Quy chế nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, xây dựng nội dung hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, đảng viên việc cam kết không vi phạm 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; định hướng nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, dễ định lượng kết quả thực hiện, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên như đăng ký hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác chuyên môn; sửa chữa, loại bỏ những khuyết điểm, hạn chế, thói quen xấu của bản thân; hiến kế, tham mưu cho lãnh đạo về chủ trương, biện pháp, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn… Đảng ủy sẽ ban hành mẫu sổ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” giúp cho cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc học tập các chuyên đề hàng năm và đăng ký nội dung thực hiện.
 
Với những biện pháp, cách thức cụ thể, sát với đặc điểm, tình hình thực tế của Đảng bộ Khối và sự quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và cấp ủy các TCCSĐ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng sớm đi vào cuộc sống, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
NGỌC NGÀ (thực hiện)
,
.