ĐỒNG CHÍ LÊ HOÀNG PHỤNG, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, BÍ THƯ THÀNH ỦY BẢO LỘC:
Bảo Lộc phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Tư, 29/03/2017 (GMT+7)
Thành ủy Bảo Lộc vừa mới ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Phóng viên Báo Lâm Đồng đã có dịp trao đổi với đồng chí Lê Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, về việc triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy. Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã khẳng định: “Theo định hướng chung của tỉnh, thành phố Bảo Lộc sẽ phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020”.
 
PV: Thưa Bí thư Thành ủy Bảo Lộc! Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển Bảo Lộc trở thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015”, thành phố đã tạo bước chuyển biến và tăng trưởng về mọi mặt, nhất là thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Từ đó, Bảo Lộc ngày càng xứng tầm với một đô thị giữ vai trò, chức năng của đô thị trung tâm, có sức chi phối và lan tỏa trong khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí có thể khẳng định thêm đôi nét về điều này?
 
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Lê Hoàng Phụng
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Lê Hoàng Phụng
Đồng chí Lê Hoàng Phụng: Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 5/8/2011, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bảo Lộc đã có nhiều nỗ lực cố gắng, chủ động trong triển khai thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nổi bật là: 
 
Thứ nhất, về cơ cấu ngành kinh tế đô thị đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ và đúng hướng với tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 41%, thương mại - dịch vụ chiếm 46%, nông - lâm nghiệp chiếm 13%. Các ngành phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong tổng sản phẩm là nhằm thực hiện theo định hướng của Nghị quyết 07-NQ/TU; đồng thời, phù hợp với quy luật phát triển kinh tế các đô thị. Nó không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của người dân Bảo Lộc mà còn thực hiện chức năng đô thị trung tâm, góp phần đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, của du khách, nhà đầu tư... trong vùng phía Nam của tỉnh. 
 
Thứ hai, nhờ chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế đô thị theo hướng hiện đại, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương giai đoạn 2011 - 2015 (GRDP) đạt mức bình quân 14,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,1%/năm, chiếm tỷ trọng 74,5% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 9,1%/năm. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 49 triệu đồng/năm...
 
Thứ ba, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển khá đồng bộ, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, từng bước tiệm cận các tiêu chí đô thị loại II (đạt 19/27 tiêu chí theo Nghị định 42/2009/NĐ-CP và đạt 22/33 tiêu chí đô thị loại II theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13). Cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh, phường phát triển toàn diện, xây dựng nông thôn mới đã thu hút nguồn lực đầu tư theo định hướng xã hội hóa, tổng đầu tư toàn xã hội đạt 11.733 tỷ đồng. Một số công trình chuyển tiếp và đầu tư mới tiêu biểu trên địa bàn trong 5 năm qua, là: Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Cụm Công nghiệp Lộc Phát, Bệnh viện 2 Lâm Đồng, Siêu thị Coop Mart, Chợ trung tâm thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Nhà máy và khu xử lý rác thải Đại Lào...
 
Thứ tư, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ và đạt những kết quả tương đối toàn diện. Giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân… được quan tâm. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt. Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới giảm) còn 0,82%. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 11,5%. An sinh xã hội được đảm bảo. Môi trường đầu tư, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.
 
PV: Trong giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025, ngày 13/9/2016, Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về “Phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy đối với thành phố Bảo Lộc?
 
Đồng chí Lê Hoàng Phụng: Nếu nói đây là sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy đối với thành phố Bảo Lộc thì đúng, nhưng chưa đủ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội X tỉnh Đảng bộ, Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết đối với các huyện, thành phố, trong đó có Nghị quyết 04-NQ/TU về “Phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Điều mà Tỉnh ủy cũng như Đảng bộ và nhân dân Bảo Lộc kỳ vọng, quan tâm trong chiến lược phát triển chung của tỉnh là thành phố Bảo Lộc phát triển sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội trong vùng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Và tất nhiên, thành phố Bảo Lộc có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho địa phương, thể hiện vai trò đô thị chức năng khu vực, trung tâm dịch vụ, công nghiệp phía Nam của tỉnh.
 
Cùng với việc triển khai thực hiện cơ chế đặc thù cho thành phố Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng định hướng quy hoạch mở rộng địa giới hành chính và trung tâm nội thị của thành phố Bảo Lộc, đầu tư và phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Bảo Lộc tiếp cận tiêu chí đô thị môi trường theo định hướng phát triển toàn diện, bền vững.
 
Một góc hồ Đồng Nai. Ảnh: Bùi Trưởng
Một góc hồ Đồng Nai. Ảnh: Bùi Trưởng
PV: Chúng tôi được biết, Thành ủy Bảo Lộc vừa mới ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020”. Trong Chương trình hành động, Thành ủy đã xác định mục tiêu phấn đấu như thế nào?
 
Đồng chí Lê Hoàng Phụng: Thành ủy Bảo Lộc đã nghiên cứu, xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/ThU, ngày 14/12/2016, để cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, với mục tiêu tổng quát phát triển thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2016 - 2020 là: “Xây dựng Bảo Lộc với vai trò đô thị chức năng khu vực, trung tâm dịch vụ, công nghiệp phía Nam của tỉnh; hạ tầng đô thị đồng bộ, đạt tiêu chí đô thị loại II, có quy mô phù hợp với quy hoạch trung tâm tỉnh lỵ”.
 
Về các mục tiêu cụ thể, trên cơ sở định hướng của tỉnh, thành phố phấn đấu vượt mức từ 5% trở lên đối với nhóm chỉ tiêu kinh tế; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhóm chỉ tiêu về văn hóa, an sinh xã hội. Ngoài ra, thành phố cũng xác định cần thực hiện và đạt được các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đô thị; phấn đấu xây dựng Bảo Lộc đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020 với tỷ lệ cao về các tiêu chí cơ bản trong hệ thống 33 tiêu chí theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
PV: Còn nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu đó, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Lê Hoàng Phụng: Chương trình hành động của Thành ủy đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, về phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị, về thu chi ngân sách, về phát triển văn hóa - xã hội, về nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết. Trong đó, trọng tâm và chủ đạo là định hình mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu kết hợp với tăng trưởng theo chiều rộng, nhằm tận dụng năng lực sản xuất và lao động hiện có, tạo sự chuyển biến rõ nét, thể hiện vai trò thúc đẩy kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh. Cùng với đó, việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí về giao thông, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, thu gom, xử lý rác thải; hình thành các phân khu chức năng; phát triển các khu dân cư mới; mở rộng diện tích vùng trung tâm của thành phố; hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống các công trình phúc lợi xã hội...
 
PV: Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ mà đồng chí vừa trao đổi, vấn đề quan trọng là biện pháp tổ chức, thực hiện. Vậy, đồng chí vui lòng cho biết khái quát?
 
Đồng chí Lê Hoàng Phụng: Các giải pháp thực hiện có ý nghĩa quyết định. Do vậy, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, thành phố đề ra và tổ chức thực hiện 5 nhóm giải pháp, bao gồm: Nhóm giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch; nhóm giải pháp về vận dụng các cơ chế chính sách khai thác và huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; nhóm giải pháp về xây dựng và phát triển thành phố theo hướng tiếp cận mô hình đô thị môi trường; nhóm giải pháp về thực hiện công tác phối hợp và đề xuất cơ chế chính sách, các định hướng lớn và nhóm giải pháp về củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Trong Chương trình hành động số 23-CTr/ThU, Thành ủy cũng đã đề ra 19 nội dung; đồng thời, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; hoặc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, từng đơn vị ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng đô thị, thực hiện các chương trình về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục...
 
Với việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nói trên, tin chắc rằng, thành phố Bảo Lộc sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra và đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2020 theo định hướng chung của tỉnh.
 
PV: Xin cám ơn Bí thư Thành ủy!
 
BÙI TRƯỞNG (thực hiện) 
,
.