"Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững"
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Sáu, 03/03/2017 (GMT+7)
Thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ cho biết, đó là chủ đề của năm 2017 mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương lấy làm trọng tâm để hành động, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm 2017. 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Trên tinh thần này, tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát sửa ngay các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nào không còn phù hợp, cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội; phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên vì thực tiễn rất phong phú, diễn biến nhanh; phải kiên quyết không để thể chế chính sách cản trở mà phải thúc đẩy phát triển. 
 
Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng. Trước hết, năm 2017 phải nỗ lực phấn đấu để kiểm soát lạm phát ở mức 4%, tăng trưởng 6,7% và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế như mục tiêu đề ra.
 
Tiếp tục chủ động trong điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá; bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp và người dân; tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng. Nghiên cứu, sửa đổi các chính sách tín dụng phù hợp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao với lãi suất ưu đãi hợp lý. 
 
Tập trung xử lý hiệu quả nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém. Tinh thần là xử lý khẩn trương, quyết liệt nhưng phải có cách làm phù hợp, hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra bất ổn, phải bảo đảm an toàn hệ thống, không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. 
 
Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; làm tốt công tác quản lý thu, chi NSNN, chống chuyển giá, trốn thuế; bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia. Làm tốt công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.
 
Theo dõi sát tình hình và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng.
 
Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc toàn bộ các nhiệm vụ về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của cả nước, kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp với những vấn đề mới phát sinh.
 
Có kế hoạch, giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách để thu hút và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nông nghiệp công nghệ cao...
 
Tập trung hoàn thiện cơ chế đặc thù, trong đó có cơ chế huy động vốn đầu tư xã hội hóa, trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt theo thẩm quyền Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
 
Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, đề ra các giải pháp cấp bách giảm tai nạn giao thông tại đường ngang qua đường sắt.
 
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết 19, 35 của Chính phủ. Chú trọng xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, chuyên nghiệp, có chất lượng cao theo tinh thần Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt với phương pháp, cách làm cụ thể, sát thực tiễn.
 
Các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá về xã hội hóa dịch vụ công. Đẩy mạnh đấu thầu, đặt hàng, giảm dần việc giao nhiệm vụ kế hoạch. Kiên quyết thực hiện lộ trình tự chủ đầy đủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình tự chủ tài chính và điều chỉnh giá dịch vụ công.
 
Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết không để lợi ích nhóm, nhũng nhiễu, quan liêu, tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống chính quyền và công tác chỉ đạo điều hành.  
 
Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục triển khai mạnh mẽ chủ trương hội nhập quốc tế; các bộ, ngành, địa phương quán triệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Thủ tướng trong định hướng dư luận, trong thực hiện hiệu quả các cam kết FTA đã ký kết với các nước. Đồng thời có đối sách phù hợp với những thay đổi trong chính sách thương mại, đầu tư của các đối tác quốc tế và khu vực...
 
N.T.N
,
.