Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Hai, 06/03/2017 (GMT+7)
Ngày 4/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 73 điểm cầu của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của toàn ngành. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong Bộ Chính trị đã đến dự. Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, ngành và Đảng bộ trực thuộc trong tỉnh.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự; xác định trọng tâm trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ; từng bước chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tiêu cực, nhất là trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ghi nhận đánh giá cao và được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ. 
 
Thời gian qua, toàn ngành cũng đã mạnh dạn đổi mới nhận thức, tư duy, phương pháp, phong cách lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học và bám sát thực tế. Bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp từng bước được kiện toàn; môi trường làm việc ngày càng được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức toàn ngành từng bước được nâng lên. Mối quan hệ công tác trong và ngoài ngành ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Cần tập trung chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nghiên cứu tham mưu cho Bộ Chính trị những vấn đề cốt lõi về xây dựng Đảng; tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và cả nhiệm kỳ; tập trung rà soát hệ thống văn bản, các quy định, quy chế để đề xuất, bổ sung đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả trong quá trình điều hành, thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, trong sạch… Đặc biệt, cần chọn công tác cán bộ làm khâu đột phá trong tổ chức xây dựng Đảng, trong đó lưu ý về nội dung đánh giá cán bộ.
 
DUY NGUYỄN
,
.