Xây dựng Đảng gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời hội nhập
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)
Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và toàn diện như hiện nay, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần coi việc xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp ngang hàng với xây dựng kế hoạch kinh doanh. Đặc biệt, cần tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh làm điểm tựa để vận hành hoạt động linh hoạt, chủ động nhằm tạo ra các sản phẩm độc đáo có sức cạnh tranh cao...
 
Chế biến nông sản tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên. Ảnh: P.Nhân
Chế biến nông sản tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên. Ảnh: P.Nhân
Lâm Đồng hiện có khoảng 200 doanh nhân là người đứng đầu doanh nghiệp (chưa tính loại hình hộ sản xuất, kinh doanh cá thể và kinh tế tập thể), 7 hiệp hội doanh nghiệp. Nhìn chung, các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển nhanh về số lượng, tỷ lệ doanh nhân có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học ngày càng tăng. Nhiều doanh nhân đã thể hiện rõ bản lĩnh, sáng tạo, năng động trong cơ chế thị trường dám chấp nhận mạo hiểm, rủi ro, vươn lên cạnh tranh trên thị trường quốc tế, khẳng định được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Phần lớn các doanh nhân đều có ý thức chấp hành, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước. Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng. 
 
Chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Như vậy, ở mỗi doanh nghiệp, việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cũng đồng nghĩa với xây dựng tổ chức đoàn kết, kỷ luật, có văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, nhất là đối với khách hàng. 
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng là nơi đã có nhiều nỗ lực xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp. Trong công tác xây dựng Đảng, một trong những nhiệm vụ luôn được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chú trọng quan tâm đó là công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Theo đó, trong năm 2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 227 quần chúng ưu tú và 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 92 đảng viên mới. Qua đó, đã xét, quyết định kết nạp 124 đảng viên mới, tăng 55% so với kế hoạch năm; thành lập Chi bộ cơ sở Khách sạn Mường Thanh Đà Lạt (Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân), nâng tổng số các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc lên 60 (bao gồm 19 đảng bộ cơ sở, 41 chi bộ cơ sở); công nhận và phát thẻ cho 100 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức...  Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp... Qua đó, góp phần nâng cao đạo đức kinh doanh, văn hóa kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nêu cao lòng yêu nước, ý thức tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường... Mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa doanh nhân và người lao động được tăng cường. Doanh nhân đã ý thức được trách nhiệm của mình, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển các tổ chức chính trị và các hoạt động chính trị - xã hội trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tuy chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp từng bước đã nâng lên, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp, doanh nhân ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm, thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu sự liên kết chặt chẽ; chưa thực sự có chiến lược kinh doanh bài bản, lâu dài; thiếu kinh nghiệm kinh doanh; hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp chưa mạnh, năng lực lãnh đạo, quản lý, sức cạnh tranh, tham gia sản xuất chuỗi giá trị trong nước và quốc tế còn hạn chế...
 
Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Hơn lúc nào hết, cộng đồng các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cần tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo cho mình bản sắc văn hóa riêng, có tính Đảng trong quản lý và điều hành, từ đó tạo nét riêng biệt trên trường quốc tế.
 
LƯU VĂN TUỆ
,
.