Bảo Lộc vận động cán bộ, nhân dân tham gia Giải Báo chí "Búa liềm vàng"
Cập nhật lúc 17:02, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)
Chiều ngày 12/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc đã tổ chức Giao ban công tác Khoa giáo để đánh giá công tác quý 1 và triển khai công tác quý 2; đồng thời, triển khai Cuộc vận động mọi người hưởng ứng tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” năm 2017. 
 
Sau khi kiểm điểm, đánh giá và triển khai công tác khoa giáo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc, nhấn mạnh: Giải Báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong khối Khoa giáo làm lực lượng nòng cốt trong việc tham gia và tuyên truyền, vận động, phổ biến rộng rãi để cán bộ, nhân dân cùng tham gia viết và có nhiều tác phẩm tham gia dự giải.
 
X.LONG
,
.