Di Linh sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW
Cập nhật lúc 14:51, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 19/5, Huyện ủy Di Linh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 – CT/TW
Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05 – CT/TW
Theo đánh giá của Huyện ủy Di Linh: Sau khi có Chỉ thị số 05 - CT/TW, Huyện ủy Di Linh đã tập trung lãnh đạo, triển khai việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Toàn huyện đã tổ chức 21 lớp học; qua đó, đã giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và đăng ký, cam kết nội dung “làm theo” theo chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện bằng nhiều hình thức, gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương; tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi chào cờ đầu tháng, đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị, thôn (tổ dân phố) và trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; tuyên truyền, cổ động trực quan và các phương tiện thông tin đại chúng… Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thường xuyên và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.
 
Tại Hội nghị sơ kết, Huyện ủy Di Linh đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). 
 
XUÂN LONG
,
.