HĐND huyện Di linh tổ chức kỳ họp bất thường
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)
HĐND huyện Di Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường) về kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện và Ủy viên UBND huyện. 
 
Căn cứ theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ, Di Linh là huyện loại 1, vì vậy còn khuyết một chức danh phó chủ tịch UBND huyện. 
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện Di Linh đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Trần Nhật Thi - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Di Linh; Tờ trình đề nghị miễn nhiệm đối với ông Lê Anh Vương - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện do Quân khu 7 điều động, luân chuyển làm nhiệm vụ mới và Tờ trình về việc giới thiệu, bầu bổ sung ông Lê Anh Đào - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện để giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Di Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm, kỳ họp HĐND huyện Di Linh lần thứ 4 đã tiến hành các thủ tục bầu cử theo qui định. Kết quả, 100% đại biểu HĐND huyện tín nhiệm bầu ông Trần Nhật Thi giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh và ông Lê Anh Đào  làm Ủy viên UBND huyện Di Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021…
 
NDONG BRỪM
,
.