Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên tại Lâm Hà
Cập nhật lúc 08:47, Thứ Sáu, 12/05/2017 (GMT+7)
Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên đã được cấp ủy từ huyện đến cơ sở tại Lâm Hà thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực. Qua đó, nhận thức của cấp ủy các cấp về công tác phát triển đảng viên được nâng lên, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 
 
Đảng bộ huyện Lâm Hà có 49 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở với 351 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở. Thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà luôn chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, công an viên, đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; đặc biệt là quan tâm phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố có ít đảng viên hoặc có nhiều đảng viên có tuổi đời cao miễn sinh hoạt, miễn công tác…
 
Nhìn chung công tác phát triển đảng viên ở Lâm Hà thời gian qua đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn một số hạn chế như, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn; còn có những đảng viên được kết nạp nhưng chưa phát huy được tính tiên phong gương mẫu của mình; nhiều chi bộ nông thôn nhiều năm liền không phát triển được đảng viên… Từ đó, Huyện ủy Lâm Hà đã triển khai thực hiện một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên tại địa phương.
 
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà cho biết, Huyện ủy Lâm Hà xác định phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ nhưng được thực hiện chủ yếu ở chi bộ, đảng bộ cơ sở. 
 
Vì vậy, trước hết phải nâng cao nhận thức của chi bộ, đảng bộ cơ sở, thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên. Huyện ủy Lâm Hà cũng đã chỉ đạo cấp ủy các cấp phải coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn phát triển đảng viên, đặc biệt là tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; trọng tâm trong công tác phát triển đảng viên phải hướng vào thế hệ trẻ, nguồn nhập ngũ, lực lượng dân quân cơ động, quần chúng là người đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà cũng tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đảm bảo chất lượng công tác phát triển đảng viên, không chạy theo số lượng. Đồng thời, Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị phát động các phong trào thi đua để phát hiện nhân tố tích cực, kết hợp với sự giới thiệu của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để lựa chọn, tạo nguồn phát triển đảng; chỉ đạo các đơn vị chức năng mở các lớp cảm tình Đảng để nâng cao nhận thức về Đảng, nhiệm vụ của đảng viên, để quần chúng xác định động cơ vào Đảng đúng đắn. Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc phân công đảng viên có kinh nghiệm, trách nhiệm làm nhiệm vụ bồi dưỡng, giúp đỡ, theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của quần chúng và hàng tháng tổ chức đảng phải có đánh giá về kết quả phấn đấu của quần chúng…
 
Tuy còn nhiều khó khăn hạn chế trong công tác phát triển đảng viên nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy Lâm Hà cũng như những giải pháp hiệu quả được triển khai nên công tác phát triển đảng ở Lâm Hà thời gian qua được đảm bảo về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên. Chỉ tính riêng năm 2016 vừa qua, toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà đã kết nạp được 193 đảng viên mới, vượt 20,6% so với kế hoạch đề ra. Tổng số đảng viên hiện nay của toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà là hơn 3.700 đảng viên.
 
DUY NGUYỄN
,
.