Phát huy vai trò của phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)
Thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Huyện ủy Đơn Dương đã lãnh, chỉ đạo chính quyền, mặt trận và đoàn thể tại địa phương quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện.
 
Phụ nữ Đơn Dương chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: D.Nguyễn
Phụ nữ Đơn Dương chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: D.Nguyễn
Để phát huy vai trò của phụ nữ, thời gian qua, Huyện ủy Đơn Dương đã quan tâm chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng đã chỉ đạo chính quyền, đoàn thể, các cấp, các ngành phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo nghề, tham gia bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe… Trong những năm qua, Huyện ủy Đơn Dương luôn quan tâm chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện và các ngành, các địa phương cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, việc làm, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và tích cực tham gia các lĩnh vực đời sống xã hội. 
 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thời gian qua, các cấp, các ngành trong huyện Đơn Dương đã phối hợp tổ chức được 75 hội nghị tư vấn việc làm cho 3 ngàn lượt chị em phụ nữ; mở 64 lớp dạy nghề cho hơn 1 ngàn lượt phụ nữ tham gia; giới thiệu 1.450 phụ nữ làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong tỉnh và 10 phụ nữ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, góp phần giúp cho phụ nữ có việc làm ổn định và nâng cao thu nhập đời sống.
 
Bên cạnh đó, hàng năm Huyện ủy Đơn Dương thường xuyên chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về bình đẳng giới; không ngừng củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ từ cấp huyện đến cơ sở. Từ đó, tham mưu cho cấp ủy việc quy hoạch đào tạo cán bộ nữ, phát hiện bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm tham gia bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp. Thời gian qua, Huyện ủy Đơn Dương đã chỉ đạo các ngành chuyên môn thường xuyên phối hợp với Hội Phụ nữ huyện thực hiện tốt các chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Chính vì vậy, tỷ lệ phụ nữ tại Đơn Dương được tiếp cận với các dịch vụ y tế là 100%. Các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công, phụ nữ khó khăn, tàn tật, cô đơn được thực hiện đầy đủ, góp phần ổn định tư tưởng, đời sống của phụ nữ. 
 
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ và phát triển đội ngũ cán bộ nữ luôn được Huyện ủy Đơn Dương thường xuyên quan tâm, lãnh, chỉ đạo kịp thời. 
 
Chính vì vậy mà trong 10 năm qua, toàn huyện Đơn Dương đã tuyển dụng 267 cán bộ nữ từ huyện đến cơ sở vào làm việc trong bộ máy nhà nước. Trong đó, cấp xã, thị trấn là 32 người, các phòng, ban cấp huyện là 34 người, còn lại 201 người là viên chức các đơn vị sự nghiệp. Nhờ được quan tâm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chính trị nên trình độ lý luận chính trị của cán bộ nữ tại Đơn Dương không ngừng được nâng lên. Đến nay, có 12/77 cán bộ nữ tại địa phương đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ hơn 15%, 168/443 cán bộ nữ có trình độ trung cấp lý luận chính trị, đạt tỷ lệ 37,92% và trình độ sơ cấp lý luận chính trị là 428/1.007 người, đạt tỷ lệ 42,5%. 
 
Đồng chí Trương Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đơn Dương cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, trong những năm qua, Huyện ủy Đơn Dương luôn quan tâm công tác bố trí cán bộ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan tổ chức có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 50 cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở, đạt tỷ lệ 23,58%. Còn cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 5 đồng chí, đạt tỷ lệ 12,2%. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện có 14/40 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 35%. Từ năm 2008 đến nay, có 527 quần chúng ưu tú nữ tại Đơn Dương được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.
 
DUY NGUYỄN
,
.