Bảo Lâm mở lớp sơ cấp lý luận chính trị
Cập nhật lúc 16:49, Thứ Sáu, 21/07/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 70 học viên là cán bộ hiện đang công tác tại các xã, thị trấn trong toàn huyện. 
 
Trong thời gian 1 tháng, các học viên được học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế chính trị Mác Lê Nin; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong thời gian học tập, các học viên còn tìm hiểu thực tế và cuối khóa sẽ làm bài thu hoạch. 
 
XUÂN LONG
,
.