Bảo Lâm triển khai tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Ba, 25/07/2017 (GMT+7)
Ngay sau khi có Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 - KH/ TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 12 - KH/ TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 21/10/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã ban hành Kế hoạch số 34 - KH/HU để triển khai Chỉ thị số 05 - CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Huyện ủy Bảo Lâm tổ chức Hội thi tìm hiểu NQ TW4 (khóa 12) và Chỉ thị 05 - CT/TW. Ảnh N.Brừm
Huyện ủy Bảo Lâm tổ chức Hội thi tìm hiểu NQ TW4 (khóa 12) và Chỉ thị 05 - CT/TW. Ảnh N.Brừm
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm Nguyễn Ngọc Nhi, Huyện ủy Bảo Lâm đã triệu tập 240 cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt từ huyện đến các xã, thị trấn tham dự để học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ Hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy tổ chức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Sau đó, Huyện ủy Bảo Lâm tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05  và chuyên đề toàn khóa đến đảng viên và cán bộ, công chức cấp huyện. Đồng thời, tất cả 43 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ huyện cũng đã tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05 và chuyên đề toàn khóa cho toàn thể đảng viên và đoàn viên, hội viên. Riêng trong ngành Giáo dục, Huyện ủy đã tổ chức 32 lớp cho toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia học tập, quán triệt.
 
Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm, việc tổ chức học tập để quán triệt Chỉ thị số 05 và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai một cách nghiêm túc và có trên 98% đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện tham gia. Ban Tuyên giáo Huyện ủy được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hướng dẫn các TCCSĐ thực hiện Chỉ thị số 05 đúng theo quy định và hướng dẫn của cấp trên. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên đều nắm bắt được nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức và đăng ký nội dung cụ thể, thiết thực để làm theo Bác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. 
 
Cùng với việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 và đăng ký làm theo Bác, huyện Bảo Lâm đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác bằng các phương tiện truyền thông, cổ động trực quan, tổ chức hội thi và các hình thức lồng ghép thông qua các buổi chào cờ đầu tháng, đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị, thôn (tổ dân phố) và trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể… Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.
 
Trong quá trình triển khai Chỉ thị số 05, Huyện ủy Bảo Lâm đã đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. 
 
Ông Trần Văn Cảng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm cho biết: Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, Huyện ủy Bảo Lâm tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương kết hợp với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và xác định nội dung “đột phá” để triển khai, nhằm tạo chuyển biến rõ rét trong học tập và làm theo Bác. Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát, xây dựng quy chế về hội họp, đi cơ sở, sử dụng xe và tài sản công đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và người đứng đầu. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã xây dựng Kế hoạch số 05 - KH/ BTG về kiểm tra việc triển khai Chỉ thị số 05. Theo đó, tất cả 43 TCCSĐ đều được kiểm tra và phần lớn được ghi nhận là triển khai Chỉ thị số 05 một cách nghiêm túc. 
 
Việc xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân triển khai Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) theo vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, tất cả 43 TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã triển khai xong, đảm bảo đúng thời gian quy định. Đây là cơ sở để các TCCSĐ tổ chức đánh giá, kiểm điểm và nhận xét, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên vào cuối năm.  
 
Theo đánh giá của Huyện ủy Bảo Lâm, nhờ triển khai tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực, tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ và tinh thần, phong cách, lề lối làm việc cũng như thái độ phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
XUÂN LONG
,
.