Đảng bộ Bảo Lâm tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Hai, 03/07/2017 (GMT+7)
Từ thực tiễn sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 30/3/2007, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã khẳng định đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
 
Đường vào trung tâm huyện Bảo Lâm. Ảnh: X.Long
Đường vào trung tâm huyện Bảo Lâm. Ảnh: X.Long
Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Lâm Nguyễn Ngọc Nhi: Nhận thức rõ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh (TSVM), nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra nhiệm vụ, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, từ năm 2007 trở về trước, khi chưa có Chỉ thị số 10 - CT/TW, việc sinh hoạt của các chi bộ vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhưng sau khi có Chỉ thị số 10, việc sinh hoạt chi bộ có những chuyển biến đáng kể.
 
Trước khi có Chỉ thị số 10 - CT/TW, một số chi bộ không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt thường kỳ theo Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, đơn điệu, ít ý kiến phát biểu hoặc phát biểu qua loa, đại khái; việc tự phê bình và phê bình còn nhiều hạn chế; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ; đảng viên đi làm ăn xa không báo cáo chi bộ biết để xem xét cho miễn sinh hoạt Đảng theo quy định. Chi ủy và bí thư chi bộ chưa chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt. Chất lượng các cuộc họp chi bộ chưa cao. Việc ghi chép biên bản còn sơ sài, cẩu thả, không đầy đủ… 
 
Sau khi có Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Bảo Lâm đã chỉ đạo các TCCSĐ tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 10 đến đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và toàn thể đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tuyên giáo và Ban Tổ chức Huyện ủy đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc học tập, quán triệt; đồng thời, giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đưa nội dung triển khai Chỉ thị số 10 vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Từ đó, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 
 
Đảng bộ huyện Bảo Lâm hiện có 25 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện và 259 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 2.892 đảng viên. Theo ghi nhận và đánh giá của Huyện ủy Bảo Lâm, trong quá trình triển khai Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tất cả các chi bộ đều thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt thường kỳ hàng tháng. 
 
Trước đây, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày mồng 3 hàng tháng. Tuy nhiên, kể từ khi Huyện ủy triển khai thí điểm chào cờ ở thôn, tổ dân phố vào sáng thứ hai đầu tháng, thì nhiều chi bộ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng ngay sau buổi chào cờ. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ cao hơn trước. 
 
Nội dung sinh hoạt định kỳ chi bộ mỗi tháng một lần đều được các chi ủy và bí thư chi bộ chuẩn bị kỹ lưỡng, sát với thực tế theo nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ và sự chỉ đạo của cấp trên. Việc điều hành sinh hoạt đã có bước cải tiến, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Chi bộ yêu cầu mỗi đảng viên phải thực sự phát huy dân chủ trong tự phê bình, phê bình góp ý cho đảng viên và tập thể, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên vào cuối năm. 
 
Mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn tại trong tháng trước và đề ra nhiệm vụ, biện pháp thực hiện tháng sau. Trong mỗi lần sinh hoạt, các chi bộ còn gắn với việc kiểm điểm, đánh giá theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi lần sinh hoạt, thư ký ghi chép đầy đủ; bí thư chi bộ phát biểu kết luận và biểu quyết thông qua để nội dung kết luận trở thành nghị quyết của chi bộ.
 
Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, các chi bộ còn triển khai sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề chủ yếu tập trung bàn giải pháp triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; ngăn chặn trộm cắp, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 
 
Trong quá trình 10 năm triển khai Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư, tuy còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, nhưng Đảng bộ huyện Bảo Lâm khẳng định đây là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để xây dựng chi bộ, Đảng bộ ngày càng TSVM. 
 
XUÂN LONG
,
.